36750

Kassán tartotta Országos Lelkigyakorlatát a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség november 23-25. közötti hétvégén, melynek jelmondatául a következőt választották: Égni kell annak, aki gyújtani akar!

Az előadások, melyeket Pásztor Zoltán atya, püspöki helynök tartott, témájukat tekintve öt blokkra lettek felosztva: szó esett a titokról, a hitben hű és kitartó szeretetről, identitástudatunk kialakulásáról, Istenre való utaltatásunkról, valamint értéktudatunk pilléreiről. Az egyes blokkokat kiscsoportos beszélgetések váltották, melyek során az adott téma kérdéseit vitathatták meg a résztvevők, valamint személyes élettapasztalatukat is megoszthatták egymással. A hétvégét különböző programok színesítették: a cserkészek meglátogatták a kassai Luník IX lakótelep pasztorációs központját, ahol az intézmény egyik önkéntese mutatta be romákkal való munkájukat. Része volt a programnak egy cserkészapuka tanúságtétele a keresztény ember mindennapjairól, de volt Taizé imaóra, esti városnézés és szituációs játék is, amely során különböző konfliktushelyzetekre keresték a megoldást a fiatalok. A hétvége nem titkolt célja volt, hogy a hitben való elmélyülés mellett segítse felkészülni a közelgő adventi időszakbeli várakozásra.

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség az elmúlt hetekben két rangos kitüntetésben is részesült. November 17-én Nagyszombatban a cserkészszövetség közösségért végzett munkájának elismeréseként kapta meg a Szent Erzsébet Rózsája-díjat, míg november 20-án Zsidó János féli esperes-plébános, cserkészvezető, fiatalok közt végzett munkásságát ismerték el Fraknói Vilmos-díjjal Budapesten. (szmcs-pÖ