36650b

2012. november 20-án Budapesten Fraknói Vilmos-díjjal tüntették ki Zsidó Jánost, Fél község esperes-plébánosát, a Carissimi jótékonysági alap kuratóriumi tagját, aki több más civil szervezetben is hatékonyan tevékenykedik.

Az ünnepélyes díjátadásra november 20-án 15 órai kezdettel került sor Budapesten, az Emberi Erőforrások Minisztériumának I. emeleti Tükörtermében. A díjátadó megnyitásaként Balog Zoltán miniszter méltatta a díj névadójának munkásságát, illetve kiemelte, hogy a mai világban ugyanúgy fontos, hogy megértsük, hogy a vallásos ihletettségű kultúra része az egyetemes kultúrának. A keresztény kultúra többletet ad, hiszen mások javára végzi tevékenységét, alapvető tulajdonsága, hogy kifelé sugároz, hozzásegít minket ahhoz, hogy az ne csak ránk, hanem a közösségre is mutasson!
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a Fraknói Vilmos-díjat Zsidó János plébánosnak, Jáki Sándor Teodóz bencés szerzetesnek és Bitskey István irodalomtörténész professzornak adta át.

Jáki Sándor Teodoz atya, bencés szerzetes és tanár a zene és az éneklés kiemelkedő híve, a Csángó-Magyar Kulturális Egyesület elnöke. Kiemelkedő teológiai, filozófiai, az egyháztörténelem területén a magyar vallási élet megújulásáért és a teológiai oktatásának kiemelkedő munkásságáért kapta a díjat. Dr. Bicskey István, a Debreceni Tudományegyetemen professzor emericus, irodalomtörténész a Pázmány-kutatásban való kiemelkedő munkásságáért kapta a díjat. Legutóbb szlovák nyelven, Nagyszombatban adták ki a Pázmány monográfiája átdolgozott kiadását. – tájékoztatta portálunkat Boros Miklósné Zsóka.

Zsidó János 1954. május 27-én született. A galántai magyar gimnáziumban érettségizett, majd a Pozsonyi Hittudományi Főiskolán tanult. 1977-ben fejezte be teológiai tanulmányait. Komáromban, Bősön és Dunaszerdahelyen végzett lelkészi szolgálatot. Jelenleg a féli gyülekezet esperes-plébánosa.
Papi szolgálatának helyei a Csallóközhöz kötötték, de az 1970-es években a földalatti egyházzal is kapcsolatba került. Majdnem minden munkásságával az ifjúság szolgálatára kötelezte el magát. Katolikus fiatalok, gyermekek számára szervez különböző programokat. A keresztény elveket igyekszik terjeszteni köztük, illetve a magyar identitásukat erősíti. Rendszeresen publikál, de számára az ifjúság nevelése a legfontosabb.
A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség az ő patronátusa alatt alakult meg, melynek azóta is lelki vezetője. A katolikus egyház képviselői között terjesztette a cserkészet eszméit. Évek óta a cserkész lelkipásztorok találkozójának főszervezője, vezetője.
Megalakulásától fogva a Carissimi nonprofit alap kuratóriumi tagja. „Nagyon fontosnak tartom, hogy legyen ilyen szervezet, amely felkarolja a testileg vagy mentálisan sérült magyar gyerekeket, segíti őket tanácsadással, anyagiakkal, szakemberek közvetítésével.” – vallja Zsidó János.
A Carissimi és a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség mellett több civil szerveződés is tagjai közt tudhatja, például a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, a Nemzetközi Szent György Lovagrend. Ott volt a Keresztény Ifjúsági Közösség megalakulásánál. 11 éve pedig, a Gábriel Korda Polgári Társulás megalakulásánál bábáskodott. Több éve a csehországi magyar hívek gondozását is végzi önzetlenül.

A Fraknói Vilmos-díjat 2000-ben alapította a nemzeti kulturális örökség minisztere. A díjat azoknak adományozzák, akik munkássága kiemelkedő a teológia, filozófia vagy az egyháztörténelem területén, illetve akik tevékenységükkel előmozdították a magyar vallási élet megújulását és a teológia oktatásának fejlődését. A díjat évente adják át, mindig november 20-án, Fraknói Vilmos halálának évfordulóján. Minden évben két magyar állampolgár és egy magyar nemzetiségű, nem magyar állampolgár részére adományozható. A díjjal pénzjutalom jár, amelynek összege személyenként 300.000.- Ft. A díjazottak megkapják Király Vilmos szobrászművész bronzból készült egyoldalas emlékérmét is.
Fraknói Vilmos 1843. február 27-én született a Nyitra vármegyéhez tartozó Ürmény községben. 1865. július 23-án szentelték pappá. Fraknói Vilmos a XIX. sz. meghatározó személyisége a magyar egyházi, tudományos és kulturális életnek. Több mint 300 művével maradandó nyomott hagyott a teológia, a filozófia, az egyháztörténet területén. Történetíró, váradi kanonok, arbei címzetes püspök, a Magyar Tudományos Akadémia titkára volt. 1924. november 20-án hunyt el Budapesten.

Boros Miklósné Zsóka, a pozsonyi székhelyű Carissimi alapítója, igazgató tanácsi tagja személyesen gratulált Zsidó Jánosnak a rangos díjhoz. Boros Miklós, egykori pozsonyi nagykövet felesége, Zsóka kezdeményezte a fogyatékos, beteg gyermekeket nevelő családok megsegítésére tíz évvel ezelőtt a Carissimi nonprofit alap létrehozását. A diplomáciai kiküldetésük Pozsonyban ugyan véget ért, de Budapestről ma is tevékeny segítő tagja maradt a Carissimi igazgatói tanácsának, amelyben kezdetektől együtt dolgoznak Zsidó János esperes úrral.

Felvidék.ma
MTI Fotó: Kovács Attila