36671

A könyv teljes címe: Gróf Benyovszky Móricz életrajza, saját emlékiratai és útleírásai, melyet Jókai Mór fordított magyarra 1888-ban Budapesten.

A könyv képekkel, autograph mellékletekkel térképekkel tarkított életirat. A négy kötetes könyv beszámol Benyovszky Móricz gyermekkoráról,utazásairól Szibérián keresztül, Ochoczktól Kamcsatkáig.Több szerelmi szálra is fény derül, valamint ismereteit bővítve színes egyéniségekkel találkozozz, s mint barátokra, ellenségekre is szert tett. Az útikalauz beszámol Mária Terézia királynő és II. Ferencz király Bécsben kelt okleveleiről, a Benyovszky család származásáról, a gróf Madagaszkári felfedezéséről és majdani haláláról.

“Rendkívüli testi erő, életszívósság párosult nála ritka szellemi adományokkal, emlékezettel és ítélő tehetséggel; rettenthetetlen bátorság, hidegvér a legnagyobb veszély idejében, gyors leleményesség és kimeríthetlen szívjóság, önfeláldozás, testvérek, hitves és jó pajtások irányában, voltak jellemének alapvonásai.”

Kiadja az Akadémiai Kiadó, Nemzeti Könyvtár sorozat