37240

 Az ipolybalogi alapiskola 2000 óta viseli a neves műgyűjtő, régész, művészettörténész, besztercebányai majd nagyváradi püspök, Ipolyi Arnold nevét. Ennek tiszteletére minden évben megemlékezünk az iskola neves névadójáról.

Az idei évben egy nemzetközi részvétellel zajló Ipolyi Arnold Emlékversennyel tisztelegtek a tudós püspök emléke előtt, amelyre 2012. december 20-án került sor az iskola hagyományos rendezvénysorozata, a Magyar Kultúra Hete keretén belül.
A versenyen 6 iskola – a magyarországi Dejtár és Drégelypalánk, valamint a felvidéki Ipolybalog, Ipolynyék, Ipolyság – egyházi és állami alapiskola – hét csapata mérte össze tudását, felkészültségét Ipolyi Arnold életével, munkásságával kapcsolatban. Ezenkívül a versenyzők az idei évben számot adtak a palóc népcsoport hagyományaival, népviseletével, szokásaival, népviseletével kapcsolatos tudásukról is.
A változatos feladatok megoldása időnként nem kis nehézségek elé állította a versengő csapatokat, de a diákok felkészültségüknek és találékonyságuknak köszönhetően helytálltak valamennyi fordulóban. Ennek eredményeként a versenyt az ipolybalogi Ipolyi Arnold Alapiskola 8. osztályának csapata nyerte, a második helyen az ipolysági Pongrácz Lajos Alapiskola tanulói, a harmadikon pedig az ipolynyéki Balassi Bálint MTNYAI csapata végzett.
Valamennyi helyezést elért csapat, sőt minden résztvevő és felkészítő tanár könyvjutalomban részesült, köszönhető mindez annak a Bethlen Gábor Alaphoz benyújtott sikeres pályázatnak, amely segítségével az iskola támogatást kapott a rendezvény lebonyolításához.
A verseny végeztével a diákok és tanárok egy csoportja Ipolykeszin – ahol Ipolyi Arnold a gyermekkorát töltötte – megkoszorúzták a templom falán elhelyezett emléktáblát.
“Jeles elődeink, kiváltképp a régiónkhoz kötődő személyiségek emlékének ápolása, útmutatásának megtartása feladatunk és kötelességünk is egyben. S mi nevelői munkánkkal igyekezünk ennek a feladatnak megfelelni, s ebbe az irányba terelni diákjaink figyelmét is” – vallja az ipolybalogi alapiskola vezetése.

További fényképek a Képgalériánkban tekinthetők meg.

Németh Ágota, Felvidék.ma