37209

Zsipp-zsup Hojda-hojda címmel jelent meg nemrég Bándy Katalin összeállítása, amely összesen 190 magyar és szlovák népi mondókát és éneket tartalmaz a legkisebbek számára.

A gyűjtemény sok színt, örömet, mókát, kacagást hozhat a hétköznapokba kicsiknek és nevelőiknek egyaránt.
A kötet olyan szülők, nagyszülők, nevelők számára készült, akik újszülött és óvodás kor közötti gyermekükkel kétnyelvű környezetben élnek, s szeretnének gyermekükkel együtt dalolni, mondókázni, mókázni, játszani magyarul és szlovákul egyaránt. A kötet elsősorban magyar anyanyelvű gyermek és nevelője számára készült. Többségében magyar népi mondókákat és dalokat tartalmaz, amelyekhez a játékleírások kizárólag csak magyarul találhatóak.
A kötetben 190 magyar és szlovák népi mondóka és ének található. Ez a csokor 66 magyar népdalból és népi gyermekjátékdalból, 49 magyar népi mondókából, kiszámolóból és népi szójátékból, 42 szlovák népdalból, népi gyermekjátékdalból és 33 szlovák népi mondókából, szójátékból áll. Ezen válogatások nagy része játékajánlással van ellátva. A mellékletben 26 énekhez az eredeti játékleírás is megtalálható, melyeket elsősorban az óvodás korú gyermekeknek ajánlanak.
A gyűjteményben témakör szerint vannak összeválogatva mindkét nemzet remekei, mint pl.: höcögtetők, arcsimogatók, dajkarímek, ujjasdik, tapsoltatók, állni és járni tanítók, csigacsalogatók, katicabogár-röppentők, esőhívogatók, hintáztatók, altatók, szelet utánzó énekek, sütő-főző versikék, állatokról szóló dalok és mondókák.
A népi hagyományból merített dalok, mondókák és a hozzájuk kapcsolódó játékleírások nagyban elősegítik a gyermek és a felnőtt közötti kapcsolat elmélyülését és sokrétűen fejleszti a pici gyermeket. A kutatások igazolják, hogy a népdalok, népi mondókák és játékok nagyon fontos szerepet töltenek be az egyén nevelésében és fejlesztésében. Tudvalevő, hogy fontos szerepük van az anyanyelv elsajátításában, fejlesztik a logikus gondolkodást, emlékezetet, szókincset, dallamkincset és szóértést, segítik a beszéd kialakulását. Pozitív hatással vannak az egyén érzelmi és lelki fejlődésére, fogékonyabbá teszi a piciket az idegen nyelv iránt is.
Világra érkezésekor az újszülött teljesen rá van utalva környezetére, szüleire, nevelőire. Fokozatosan tanul meg mindent, amire majd az életben szüksége lesz. Ebben a legérzékenyebb és legsérülékenyebb korban van a legnagyobb szüksége a gyermeknek a gyengéd törődésre, odafigyelésre, ölelésre, játékra és kacagásra a felnőtt részéről, mely nagymértékben meghatározza személyiségének pozitív alakulását. A kicsi gyermeket örömmel tölti el a muzsika és a mozgás összekapcsolásából származó élmény. A népi dalocskák és mondókák énekelgetésével, eljátszásával, elsajátításával, megalapozhatjuk a gyermek érdeklődését a művészetek iránt és minden iránt, ami szép és értékes.
„Két kisgyermek édesanyjaként tapasztalom gyermekeimnél a zene, a játék, a népi gyermekjátékdalok iránti érdeklődésüket és belőlük származó örömüket. Már kisbaba korukban észrevettem gyermekeimnél, hogy a zenei hangokra különösen felfigyelnek. Nagy örömet szerez számukra a muzsika és természetesen a játék. Ezen tapasztalataimat adom át más anyukáknak a heti rendszerességgel megtartott foglalkozásokon, ahol négy éve van módom tanítani játékos mozgással összekötve őseink szép dalkincsét és rímeit a legkisebbek és szüleik számára. A négy év tapasztalata azt mutatja, hogy a legtöbb pici gyermek hasonlóan rácsodálkozik a szép muzsikára. Néhány anyukával és hasonló korú gyermekeikkel 2009 márciusától elkezdtünk „babazenélni”, de tudatosan a régi hagyományokra építve és kisbabáinkhoz szabva válogattuk gyermekeinknek a zenei- és játékanyagot. Fokozatosan bővítettük a repertoárt egy-egy szlovák népdallal és népi költeménnyel, hogy a szlovák nyelv se legyen idegen számukra, hogy könnyebben elsajátíthassák majd az államnyelvet. Mindezt azért, hogy a peremvidéken meg tudjunk maradni magyarnak, de azért is, hogy ismerjük, tiszteljük és szeressük szlovák testvéreink kultúráját. Több anyukának is köszönhető, hogy sok értékes játékot sikerült bevinni a „babazenés” foglalkozásainkba. Mostanra olyan széles lett a „repertoár”, hogy szükségesnek éreztük gyermekeink kedvenceinek összegyűjtését.
Ez a kiadvány azért is készült, hogy őseink hagyományait ily módon is ápoljuk, életre hívjuk és megőrizzük a következő nemzedékek számára, valamint azért, hogy mindkét nemzet még jobban megismerje egymás hagyományait, mely erősíti a kétnyelvű környezetben élők testvéri, szeretetteljes és felebaráti kapcsolatát, de egyben erősíti a magyar identitástudatot és a magyar kultúra iránti szeretetet.” – vallja a kötet összeállítója.
Bándy Katalin – látva, gyermekeinek milyen örömet szerez a muzsika, a játék – néhány anyukával egyetemben elkezdtek összejárni először a somorjai római katolikus templom sekrestyéjébe, melyet Barcsek Sándor, ma már nyugalmazott esperes úr engedélyezett. Később az Ain Karim polgári társulás rendezett be számukra egy babaszobát, ahol azóta is 2 csoportban folyik az oktatás. A 0,5-2 éveseknek hétfőnként 9:30-tól van a foglalkozás, a 2-3 éveseknek csütörtökönként 10:00-kor. Később más anyukák is besegítettek, új ötletekkel gazdagították a babazenét. Azóta már 5 anyuka is hosszabb ideig vezette a nagyobbaknak szóló csoportot.
Később megalapították a Vita Humana polgári társulást, az emberi élet védelmében. Ezen szervezet keretében sikerrel megpályázták a Szlovák Köztársaság kisebbségeknek szóló pályázatát. Az állam 1000 példányban támogatta egy kétnyelvű babazenés könyv kiadását. Így 2012 év végére napvilágot is látott egy 72 oldalas, 190 népi dalt, mondókát tartalmazó gyűjtemény a legkisebbek számára. A legtöbb válogatás játékleírással van ellátva, 108 dalnak pedig a kottamellékletben található a kottaképe.
„Reméljük, hogy ez a kiadvány nemcsak a Vita Humana további munkáját fogja segíteni, hanem nagyon sok szülő segítségére lesz, akik kétnyelvű környezetben nevelik gyermeküket, s itt, Szlovákiában szeretnék megőrizni gyermekeik magyar identitását is, hogy a Felvidéken magyarként tudjanak érvényesülni.” – nyilatkozta a Felvidék.mának Bándy Katalin.

Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”37209,34148,33999,33898″}