36869

Fény érkezett az éjszakába
Ez esztendőben is sok színes, tartalmas anyaggal és megragadó képekkel jelent meg a PRESBITER című lap karácsonyi száma.

„Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?” címen Dr. Viczián Miklós, a Presbiteri Szövetség missziói titkára írta a vezércikket. „Az élő egyház – szolgáló presbiter” fejléc alatt presbiteri konferenciákról írnak a gyülekezeti tudósítók, amiket Gombán, Nagyvisnyón, Aradon és Békésen tartottak. A Szövetség nyári nemzetközi konferenciájának tanulságait részletesen is megismerhetik az Olvasók. A hit-, és erkölcstan oktatás nagy kihívásáról osztja meg gondolatait velünk a Zsinat oktatásügyi felelőse, Papp Kornél „Kötelezően választható – nagy a tét!” címmel. Ugyancsak égető kérdéskört jár körül Dr. Szabó Dániel, Szövetségünk elnöke „A cigánykérdés a Presbiteri Szövetség látása szerint” címen jegyzett írásában. Karácsonyi előkészületeinkhez szolgáltat néhány öko-szempontot az OHÜ ajánlásai nyomán is a felelős szerkesztő, Dr. Békefy Lajos írása, melynek alcíme: „Hogy a Föld az univerzum Betleheme maradjon”. A záró, 20. oldalon közölt szerkesztői levelében karácsonyi jókívánsággal fordul lapunk Olvasóihoz „Koreai szenteste” címmel. A rovatok szokás szerint ismét hasznos üzenetekkel jelentkeznek: az Azt olvastam a Bibliában, a bomló házasságokról a Nyitott szemmel, A presbiter munkamezeje 13. részében Egyházközségünk történelme témában, a Szövetségünk élete pedig sok fontos eseményt jegyezve. A Magyar Presbiter rovatban Dr. Kiss Domokos Dániel idézi a lapelőd 1932 karácsonyára megjelent számából Dr. Baltazár Dezső püspöknek presbiterekhez szóló, ma is elgondolkodtató írását Számoltatás címmel. A Káté-kvíz pedig a Heidelbergi Káté 450. évfordulójára emlékeztetve immár 3. alkalommal teszi fel a hitvallási irat tanulmányozására ösztönző – olykor nem is könnyű – kérdéseit. Az ünnepi verseket Füle Lajos szép és hitvalló költői alkotásaiból vettük át. Apostagi Zoltán Apropó c. rovatában elemzi Augustinus óegyházi teológus gondolatait Krisztus istenségéről. A Szövetség elnöke gyermekkori emlékét osztja meg arról az orosz katonaorvosról, aki egyik barátja életét mentette meg. Papp Vilmos írása a 250 éve született Nemesnépi Zakál György presbiterről és szolgálatáról közöl igencsak ösztönző és példaadó gondolatokat. Szövetségünk főtitkára, Dr. Szilágyi Sándor a Parlamentben járt a Keresztyén Civil Szervezetek 7. Országos Fórumán, tapasztalatait „Az élet védelmében” című írásában közli. Szövetségünk jogi tanácsadója, Dr. Voglné Dr. Szathmári Ilona kitüntetése után beszélgetett vele Farkas Márta. Az interjú Egy díj súlya címen jelent meg. Néhány apró, érdekes anyag is hasznos ismereteket kínál az érdeklődőknek: a ródli és a bűnbocsánat kapcsolatáról Mikó László ír, Krisztus jó illatáról elmélkedik Dr. Ritoók Zsigmond, az első magyar nyelvű Kálvin-életrajzot ismerteti Millisits Máté. Kálvin hitbeli nevelésről vallott nézeteit summázza Dr. Pótor Imre. Nagyváradi testvérlapunk, a Harangszó novemberi számában az öt éve elhunyt Dr. Csiha Kálmán püspökre emlékezik Dr. Bogárdi Szabó István dunamelléki püspök. Az Úr elhívott szolgájának, Berényi József lelkipásztornak az áldott életéről és szolgálatáról szól Dr. Szabó Dániel írása. Füle Lajos versének szép és igaz gondolataival ajánljuk mindenkinek – presbitereknek és gyülekezeti tagoknak, de lelkipásztoroknak is – a Presbiter karácsonyi számát: „Nem értem én, mert érthetetlen,/miért a csillagfény felettem,/ miért az angyal hangja bennem:/”Született néktek Betlehemben…/Én is szerelme foglya lettem./Nem értem én, mert érthetetlen”. Ilyen, Krisztussal töltekező, megragadó ünnepre kívánja hangolni Olvasóit a Presbiter karácsonyi száma. Adja Isten, hogy ajándék lehessen ebben a törekvésében sokaknak! (drbl)