36994

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjának egyházépítői keretének köszönhetően fokozatosan újul meg a szalóci gyülekezet huszonhét éve üresen álló parókiája.

A szalóci egyházközséghez tartozó parókiának a rendbetételét már régen tervbe vette a presbitérium, de anyagiak hiányában mindig halasztva lett annak teljes megújítása. A lelkészlak huszonhét éve üresen áll, emiatt állapota sokat romlott az eltelt időszak alatt. A helyi önkormányzat a 90-es években külső tatarozást végzett az épületen, azzal a tervvel, hogy egy helyi non-profit szervezet igénybe vehesse a parókia néhány helyiségét.
Az egyházközség tíz évvel ezelőtt még utolsó lépésként bevezette a parókiára a gázt, ami által a fűtés részben megoldódott. További pályázatok, javítások azonban azóta – sajnos – nem valósultak meg. Ehhez hozzájárult az is, hogy a gyülekezet és a falusiak is megszokták, elfogadták a hosszú ideje fennálló állapotot, mely szerint nincs helyben lakó lelkész, hanem a környékbeli (néhány évig a rozsnyói, hosszabb ideje a szilicei) egyházközségekből szolgálják be őket.
A Zsinati Tanács 2009 szeptemberében Szalócra helyezte segédlelkésznek Nyéki Miklóst, aki Rozsnyóról jár ki és végzi a szolgálatokat beleértve a hozzá tartozó vígtelkei gyülekezetet. Feladatának tartja a fokozatosan romló parókiaépület felújítását és a szükséges költségek előteremtését. Ennek érdekében a presbitérium jóváhagyásával a 2010-es évtől pályázatokkal fordul különböző szervezetekhez.
Egyelőre nem készült egy átfogó költségvetési terv, hogy mennyibe kerülne a parókia teljes felújítása, illetve mennyivel is tudna a kiadásokhoz hozzájárulni a gyülekezet. Az egyházközség anyagi kerete jelentősen kimerült a templom elmúlt években történt felújítása során. Lehetőség van azonban alkalmi gyűjtéseket is szervezni a gyülekezet tagjai között, de nagy összegre – a hívek anyagi helyzetéből adódóan – nem lehet számítani.
A pályázatok írásának viszont már megvan az eredménye. 2010-ben sikeresen pályáztak a Szülőföld (jelenleg Bethlen Gábor) Alapnál, ahonnan 500 ezer forintot, azaz 1818 euró támogatás érkezett. Ebből sikerült felújítani a fürdőszobát és az elrozsdásodott vízvezetékrendszert, valamint új szivattyút is szereltek a kúthoz. A támogatás viszont nem fedte a munka teljes költségét. A fennmaradó részt a gyülekezeti tagok közt megszervezett gyűjtésből, valamint az egyéb bevételekből állták.
Később pályáztak a Magyarországi Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnál is, küldtek levelet a United Church of Christ Calvin Synod-hoz is, amelynek jelenlegi püspöke Poznán Béla, volt szalóci lelkész, de ismét próbálkoztak a Bethlen Gábor Alapnál is. Eddig egyik szervezettől sem érkezett pozitív válasz. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjához a támogatási kérelmüket az elmúlt évben már másodszor nyújtották be az Abaúj-Tornai Református Egyházmegye Tanácsának, amit az Egyházmegyei Közgyűlés fel is terjesztett kuratóriumi elbírálásra. Ennek eredményeként az idén háromezer eurós támogatás érkezett az egyházközség számlájára.
A Közalap egyházépítői keretéből érkező támogatásból a parókia emeleti részén a közel száz éves ablakok kicserélésére került sor, melyek már nem szigeteltek rendesen. Az ablakcsere négyezer euróba került.
A felújítás közben lehulló vakolatrészek a gyülekezetre újabb munkálatokat és kiadásokat helyezett. A tervek szerint a jövőben a parókia felső szintjét tenné rendbe a gyülekezet, ezért először ennek a résznek az ablakait cserélnék ki, erre is pályáztak a Közalapnál.
Az új ablaküvegek vákuumos szigetelésűek lesznek. Ezt a munkálatot szeretnénk elvégezni a Közalapból nekünk ítélt támogatásból.
A parókián nagy gondot jelent még a földszinti falak nedvessége, melynek folytán a helyiségek levegője egészségtelen. Idővel szükség lesz a tető teljes felújítására is.
A parókia a szalóci anya- és vígtelkei leányegyházközség közös épülete. A szalóci gyülekezetnek 99, a vígtelkeinek 41 fenntartó tagja.

Reformata/Felvidék.ma