36871

Tarics Péter újságíró, okl. politikai szakértő több mint ezerszáz interjút készített. Ezekből szerkesztett legújabb – tizedik – könyvébe harminchat összefoglaló beszélgetést, melyek többsége mélyinterjú. Az 500 oldalas reprezentatív kötet, mely a budapesti Hungarovox Kiadó gondozásában látott napvilágot, tulajdonképpen mélyinterjúk gyűjteménye.

             Beszélgetőtársai a következők: dr. Ablonczy László gyermekkardiológus főorvos, Antall József miniszterelnök, dr. Bejczy Antal fizikus-űrkutató, dr. Béres Judit humángenetikus, Boráros Imre felvidéki színművész, Böjte Csaba ferences szerzetes, dr. Callmeyer Ferenc építész-professzor, Chrudinák Alajos külpolitikai újságíró, Richard Clayderman zongoraművész, Csoóri Sándor író, Dobai Sándor, a Benelux államok magyar főlelkésze, Duray Miklós felvidéki politikus, Edelsheim-Gyulai Éva grófnő, Horthy István sógornője, Edelsheim-Gyulai Ilona grófnő (Horthy Istvánné), Farkas Bertalan kutató űrhajós, Friedrich Klára rovásírás-kutató és -oktató, dr. Garamvölgyi László rendőr dandártábornok, dr. Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke, dr. Jobbágyi Gábor jogászprofesszor, dr. Kálmán Attila címzetes gimnáziumi tanár, iskolaalapító igazgató, Keszegh István matematika-fizika szakos felvidéki gimnáziumi tanár, dr. Kiszely István antropológus-professzor, Lezsák Sándor, a Lakiteleki Népfőiskola alapítója, Malina Hedvig felvidéki magyar-német szakos tanár, dr. Nagy István főiskolai adjunktus, Oláh György matematika szakos felvidéki középiskolai tanár, Orbán Viktor miniszterelnök, Pozsgay Imre politikus, egyetemi tanár, Demis Roussos énekművész-zeneszerző, Sinkovits Imre színművész, Sütő András író, Szakács Gábor rovásírás-kutató, Szaniszló Ferenc külpolitikai újságíró, dr. Sutarski Konrad lengyel író, költő, politikus, Tőkés László református püspök, Wittner Mária 1956-os szabadságharcos.
            A fent említett személyek  egy-egy egyedi teljesítményükről, életművükről, hitvallásukról mesélnek, s a korról, amelyben éltek/élnek. Néhányan közülük már visszaadták lelküket a Teremtőnek. A szerző gondosan ügyelt arra, hogy a beszélgetések során ne csak az interjú tárgyát, témáját ismerje meg az olvasó, hanem beszélgetőtársa személyiségét, egyéniségét, hitvallását, sok esetben életművét is.
            A beszélgetések alapanyaga – rövidített formában – az elmúlt harminc évben napvilágot látott a Magyar Nemzet, a Magyar Demokrata, a Reform, a Szabad Újság, a Komáromi Lapok, a Komáromi Újság, az Új Ifjúság, az Új Szó, a Nap, a Panoráma American Hungarian Világmagazin című lapokban, illetve Tarics Péter eddig megjelent könyveiben. Néhány beszélgetés pedig kizárólag az új kötetbe készült. A könyv mellékletét 40 oldalas színes fénykép-melléklet gazdagítja, amely Tarics Péter eddig megjelent könyveit és jelentősebb könyvbemutatóit, újságírói-írói pályájának fontosabb állomásait tartalmazza.
Tarics Péter a könyv előszavában így jellemzi a kötetben nyilatkozókat: „Beszélgetőtársaim számára a sors és a Gondviselés olyan helyzeteket teremtett életük bizonyos szakaszában, amikor különlegesek lehettek/lettek, illetve kivételes teljesítményt nyújtottak. Persze ehhez szerencse is kellett, és nem ment volna szorgalmunk, kivételes képességeik, helyzetfelismeréseik, lélekjelenlétük, hitük, elhivatottságuk, áldozatvállalásuk és kitartásuk nélkül. Megnyerő volt számomra, hogy beszélgetőtársaim nem elégedtek meg az elért eredményeikkel, nem konzerválták azokat. Amikor ugyanis néhány hónap vagy év elteltével újra interjút készítettem velük, újabb és újabb kimagasló eredményről, átlagon felüli, egyedi teljesítményről tudtam beszámolni velük kapcsolatban. Bár egyéni teljesítményeik kimagaslanak, mindig közösségben gondolkodnak. Értékeket hordoznak magukban és értékeket közvetítenek. Kitartásukkal, szorgalmukkal. Mindig kiálltak elveik mellett. Teszik a dolgukat ott és akkor, ahol és amikor kell. Akikkel a kötetben beszélgetek, komolyan vették Bolyai János üzenetét: Semmit se szeressetek félig csinálni, vagyis a tökély előtt megelégelni!”
A maga nemében és műfajában páratlan Tarics Péter tizedik könyve, melynek szerzője nemcsak kutatta/kutatja a kötetben tárgyalt időszakot, hanem részese, alakítója is annak, és krónikásként jegyzi, magyarázza a történéseket. Könyvében minden – magyarságot, emberi sorsot érintő – eseményt megír, tárgyilagosan „kódexeli” a rendszerváltás közvetlen előkészítését, az utána következő időszak, illetve az ezredforduló történéseit, a magyar nemzetépítés lényegi elemeit. Tarics Péter lényegre törő „szöveg-lámpás”, aki úti célt, követendő példát mutat riportalanyain keresztül.

László Attila