37732

A tartalomból:

Érdekes, színvonalas tartalommal várja olvasóit a Katedra legújabb száma. A Fibi Sándorral készült nagyinterjúból megtudhatjuk többek közt, hogyan vélekedik a tavalyi év Katedra-díjas pedagógusa oktatásügyünk gondjairól, a pedagógusszakmáról. Folytatódik Jakab István nyelvész-tanár Harcunk a szlovakizmusokkal című cikksorozata, amely ezúttal a magyar kifejezések szlovák hatású szószerkezeteit veszi górcső alá.

Petres Csizmadia Gabriella egy olyan módszertani-irodalmi programot mutat be, amely lehetséges alternatívát kínál a szöveggel való munka élményszerű tanítására.

A Stafétabot c. rovatban Bauer Győző professzor, akadémikussal Csicsay Alajos beszélgetett tudományos munkásságáról, közéleti tevékenységéről, családról. A 20 éves a Katedra c. sorozatban ezúttal A. Szabó László vall a Katedrához – a laphoz, az Alapítványhoz, a Társasághoz fűződő kapcsolatáról.