37489

A nemrégiben alakult “Lévai Szent László Kör” folytatója kíván lenni a valamikori Lévai Katholikus Kör, a Lévai Női Mária-kongregáció és a Lévai Férfi Mária-kongregáció értékeket hagyó tevékenységének.

2013. január 15-én, kedden 17 órakor “A római katolikus egyleti élet lévai hagyományai” címmel Müller Péter tartott ismét egy érdekfeszítő előadást a lévai Reviczky Házban, felvázolva az ide s tova száz éves igen aktív katolikus életet a boldog békeidőkben.
Akkoriban tulajdonképpen a város minden oktatási intézményében, vagy különféle polgári társulások keretei között megszervezte magát a magyar katolikus közösség. A hosszú bolsevik elnyomás után, talán kicsit késve, de ismét reményteljesen ismétli magát rendre a történelem.
A “Lévai Szent László Kör”, 2012. december 8-án alakult, s folytatója kíván lenni a valamikori Lévai Katholikus Kör, a Lévai Női Mária-kongregáció és a Lévai Férfi Mária-kongregáció értékeket hagyó tevékenységének. A Lévai Szent László Kör a lévai és Léva környéki magyar ajkú római katolikusok polgári társulása, mely fő céljának tekinti a római katolikus hagyományok anyanyelvünkön való ápolását, a hitélet elmélyítését, a római katolikus ifjúságunknak a krisztusi tanok szellemében való vezetését valamint a keresztény magyar kultúra ápolását, megismertetését és terjesztését.
A kör otthona, természetszerűleg a Reviczky Ház, melynek kapui, ahogyan a többi lévai magyar szervezet és intézmény számára is mindig nyitva állnak rendezvényeik megszervezésére s elképzeléseik megvalósítására – tette közzé a Reviczky Társulás.

További fényképek a Reviczky Társulás facebook oldalán tekinthetők meg.

Felvidék.ma