37303h

“A boldogság otthon kezdődik. Életünk legnagyobb részét mindannyian otthon töltjük – a szeretet családunk körében.

Sajnos, de ez az együttlét, aminek a szeretet, a biztonság és a boldogság ágyának kellene lennie, sokszor ellenséges érzelmek csatamezője, és a családtagok nem élvezhetik a boldog és egyetértő kapcsolatok színes szépségeit. Tudjuk, hogy ezeknek a problémáknak számos okai lehetnek – amit már korábban fel is vázoltam.

A kifinomult társadalmi rendszert csak akkor tudjuk felépíteni, ha a családi életünk is rendezett.
Hangsúlyozni szeretném a Rőczey & Popovits elméletén alapuló gondolatot, amit a Gondolat csoport is évekkel ezelőtt megfogalmazott, s mi több:
Az Egyetemes Emberi Jogok Nyilatkozatának értékrendjében az ember személyes szabadsága áll a csúcson, s ezért
minden jogállam alkotmánya szerint ez a legnagyobb értékünk:
„1. § Minden ember szabadnak, méltóságban és jogokban egyenlőnek születik.” Amikor két erőteljes személyiség kerül kapcsolatba egymással, és kívánatos, hogy partnerségi harmóniában éljenek egymással, legalább az egyiknek alkalmaznia kell a pozitív lelki beállítottság erejét.
Tartsuk szem előtt és sosem feledkezzünk el arról, hogy az ember egységes egészként alkottatott. Az általa létrehozott világ az, amely darabokra tépte. Az ostobaság világa! A hamisság világa! A félelem világa! Egyesítsük ismét önmagunkat a hit erejével, az Istenben való hit erejével. Csak akkor leszünk újra erősek, és a világ akkor lesz valóban együtt. Csak így, és sosem másképp lesz az ember boldog és békés.
Tudatosítsuk végre, hogy ahhoz, hogy boldog lehess, tégy másokat boldoggá!”

Házik Zoltán, a Mediarek Corporation által üzemeltetett Kárpáti Harsona főszerkesztője hívta fel figyelmünket “Építsük fel a megálmodott jövőnket!” c. tanulmányára (alcíme: Pozitív Jövő – rejtelmes Titkához vezető – Titokzatos kulcs). A szerző többek között a pozitív lelki beállítottság fontosságára hívja fel a figyelmet, a kitűzött célok elérése érdekében. Ebből idéztünk, a teljes írás itt érhető el.

{iarelatednews articleid=”37194″}