37121

Meghirdetésre került a pályázati felhívás azok számára, akik a tavaszi szemeszterben teljes szemeszteres részképzésen vagy részképzős tanulmányúton kívánnak részt venni magyarországi felsőoktatási intézményekben.

A pályázati kiírás tartalmát az Emberi Erőforrások Minisztériuma dolgozta ki, és a pályázatot a Szövetség a Közös Célokért révkomáromi irodája, a Diákhálózat és a Balassi Intézet lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.
Pályázhat minden olyan szlovák állampolgárságú, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alatt álló magyar nemzetiségű személy, aki a 2012/2013-as tanév tavaszi szemeszterében teljes szemeszteres részképzésben vagy részképzős tanulmányúton vesz részt valamely magyarországi felsőoktatási intézményben.

Teljes szemeszteres részképzés kategóriában azon személyek pályázhatnak, akik szlovákiai vagy csehországi felsőoktatási intézmény alap- vagy mesterképzésén, nappali munkarendű aktív hallgatói jogviszonnyal; legalább 2 lezárt szemeszterrel rendelkeznek a részképzés megkezdésének időpontjában; a megpályázott képzési idő alatt egy magyarországi felsőoktatási intézmény nappali munkarendű, teljes szemeszteres részképzésben kívánnak tanulmányokat folytatni.
Az ösztöndíj célja, hogy a magyarországi tanulmányok a lehető legnagyobb mértékben elismertethetők legyenek a szülőföldön, ezért az elbírálásnál előnyben részesülnek azok a pályázók, akik az elismerésről a szülőföldi felsőoktatási intézmény részéről igazolással rendelkeznek. Az elbírálásnál előnyben részesülnek továbbá azok a hallgatók, akik még nem vettek részt részképzésen, illetve kiemelten támogathatók az intézményi együttműködés keretében megvalósuló közös képzésekben részt vevő hallgatók.
Az ösztöndíj időtartama a 2012/2013-as tanév teljes tavaszi teljes szemesztere (5 hónap). Az ösztöndíjat elnyert hallgató a 2012/2013-as tanév tavaszi szemeszterének a fogadó magyarországi felsőoktatási intézmény által meghatározott tanévbeosztás szerinti kezdőnapján (erről az adott magyarországi felsőoktatási intézmény ad tájékoztatást) köteles megkezdeni a részképzését. A hallgatónak a részképzése megkezdésének és befejezésének – az adott magyarországi felsőoktatási intézmény által meghatározott tanévbeosztásnak megfelelő – pontos időpontját meg kell adnia a pályázati adatlapon.

Részképzős tanulmányút kategóriában azon személyek pályázhatnak, akik szlovákiai vagy csehországi felsőoktatási intézmény alap- vagy mesterképzésén, nappali munkarendű aktív hallgatói jogviszonnyal; legalább 2 lezárt szemeszterrel rendelkeznek a részképzés megkezdésének időpontjában; a megpályázott képzési idő alatt szakdolgozat elkészítése vagy egyéb tudományos kutatómunka céljából egy magyarországi felsőoktatási intézmény nappali munkarendű képzésén egy szemeszternél rövidebb idejű tanulmányokban kívánnak részt venni.
Az elbírálásnál előnyben részesülnek azok a hallgatók, akik még nem vettek részt részképzésen, ill. szakdolgozatukat magyar nyelv és irodalomból vagy magyarországi vonatkozású témakörben írják.
Az ösztöndíj időtartama: 1-3 hónap. Az elnyert ösztöndíj 2013. február 20. és 2013. június 15. között használható fel.

A pályázatokat legkorábban 2012. december 20-tól lehet benyújtani.
A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2013. január 16., 16.00 óra.
Hiánypótlásra nincs lehetőség! 

A pályázatokat postai úton (ajánlott küldeményként) és személyesen az alábbi címen lehet beadni:
Združenie za spoločné ciele – Szövetség a Közös Célokért
945 01 Révkomárom, Kossuth tér 3.
945 01 Komárno, Nám. Kossutha 3.
Az iroda 2012. december 22. és 2013. január 1. között zárva tart!

A teljes pályázati kiírás és a letölthető dokumentumok itt találhatóak.

SZAKC-Komárom, Felvidék.ma