37666b

37666bPozsonyban tartotta alkuló ülését a Magyar Közösség Pártjának Országos Tanácsa, mely tavaly , a decemberi közgyűlést követően állt fel – Szigeti Lászlóval az élen. (Képgalériával frissítve.)

Az OT-ülésen megvitatták az aktuális politikai és társadalmi témákat – köztük az MKP és a Most-Híd folyamatban lévő járási tárgyalásait – , megválasztották az új pártigazgatót Bíró László, galántai pedagógus személyében, aki korábban a oedagügusi pálya mellett az önkormányzati és közszolgálati munkában is gyakorlatot szerzett.
A megújulás jegyében új pártlogóról is döntött a testület.
A tárgyalás eredményeit az MKP Országos Tanácsa két nyilatkozatban fogalmazta meg:

1) A megyei választásokkal kapcsolatban a következő nyilatkozatot fogadták el: A Magyar Közösség Pártja az év egyik legfontosabb politikai eseményének az őszi megyei önkormányzati választásokat tartja. A felvidéki magyar közösség számára elemi érdek a választásokon való sikeres szereplés. A kerületi önkormányzatok ugyanis fontos jogköröket gyakorolnak mind az infrastruktúra fejlesztésében, mind a szociális és egészségügyi ellátásban, valamint a magyar kultúra és az oktatás terén.
Az erős, hatékony magyar képviselet biztosítása érdekében körültekintő munkával keressük az együttműködés lehetőségét más pártokkal, elsősorban a Most-Híddal. Megindult a tárgyszerű egyeztetés, több helyen megegyezés-közeli eredménnyel. Célunk, hogy minden megyében és járásban olyan megállapodás szülessék, amely lehetővé teszi a legtöbb magyar bejutását a megyei önkormányzatokba. Ezért készek vagyunk független, párton kívüli személyeket is indítani a listánkon.

2) A Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsának nyilakozata:

Az MKP Országos Tanácsa szolidaritást vállal Dél-Szlovákia lakosaival, akiket a folyamatosan romló gazdasági környezet egyre nehezebb szociális helyzetbe hoz.
A munkanélküliség egyre nő, új munkahelyek a kormány ígéretei ellenére sem jönnek létre. A foglalkoztatási törvény módosítása a kormánypárthoz közeli munkaadókat és a klientelizmust erősíti. Az országos tanács tagjai szorgalmazzák, hogy a kormány konkrét pénzügyi alap létrehozásával, illetve adócsökkentéssel támogassa a hazai kis- és közepes vállalkozásokat munkahelyteremtés céljából, különösen a dél-szlovákiai járásokat, amelyeket az országosan is igen magas munkanélküliséget messze meghaladó mutatók jellemzik.

Az MKP OT tagjai szükségesnek tartják, hogy a kormány az európai uniós támogatások mellett hazai forrásokat is biztosítson a vidékfejlesztés és a mezőgazdaság támogatására. Az élelmiszerellátásban mutatkozó botrányok is igazolják, össztársadalmi érdek és egészségbiztonsági feladat az őstermelők támogatása, hogy egészséges és biztonságos élelmiszerekhez juthassanak az ország polgárai, ráadásul az ágazat képes jelentős mértékben hozzájárulni a munkanélküliség csökkentéséhez.

Az MKP OT  tiltakozik az oktatásügyi minisztérium azon szándéka ellen, hogy megfosztja iskolaalapítói és –fenntartói joguktól a helyi és kerületi önkormányzatokat. Az oktatási intézményeknek jelentős szerepük van a települések és a régiók szintjén is a társadalmi és kulturális-szellemi élet fejlesztésében, az önkormányzatok által fenntartott iskoláknak pedig a gyermekek és fiatalok nevelésében a szülőföldismeret és –szeretet terén. Az oktatásügy problémáit nem a helyi, illetve kerületi önkormányzatok okozzák, hanem az évek óta tapasztalható alulfinanszírozás, amin az oktatási intézmények központi államigazgatás alá vonása nem segít.
Az MKP OT tagjai az éppen zajló iskolai beiratkozások kapcsán újra felhívják a magyar szülők figyelmét arra, hogy gyermekeiknek valós tudást, egészséges szellemi fejlődést és használható készségeket elsősorban az anyanyelvi oktatás tud nyújtani, ezért gyermekeiket írassák magyar tanítási nyelvű iskolákba.
Az MKP aláírásgyűjtési akciót kezdeményez a magyar tanítási nyelvű iskolák megmentése és az önkormányzatok iskolafenntartói jogkörének megtartása érdekében.

Az MKP OT a kollektív bűnösség elvét tartalmazó Beneš-dekrétumokkal kapcsolatos politikájának visszaigazolásaként, egyfajta elégtételként értékeli Karel Schwarzenberg cseh külügyminiszter-államfőjelölt megnyilatkozását, amely szerint a kollektív bűnösség elvének gyakorlati érvényesítése napjainkban súlyos emberjogi sérelemnek minősül. Az MKP OT emlékeztet arra, hogy a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa 2007-ben, tehát Szlovákia európai uniós tagsága idején erősítette meg határozatában e dekrétumokat, azok sérthetetlenségét és megváltoztathatatlanságát is kimondva. Az országos tanács tagjai ezért is támogatják az Európai Parlament petíciós bizottságának a lépéseit, amelyek a kollektív bűnösség elvére épülő Beneš-dekrétumok megszüntetésére és a szlovákiai jogrendből való kiiktatásukra irányulnak.

* * *

 

 

Forró Krisztián az MKP új logójával (a kép nagyítható)

Az MKP Országos Tanácsa ebben a felállásban működik: Az OT elnöke: Szigeti László, Pozsonyi járás: Dudás László, Schwartz Zsuzsanna, Szenci járás: Duray Rezső, Bárdos Gyula, Dunaszerdahelyi járás: Bacsó László, Mikóczy Zoltán, Hájos Zoltán, Kvarda József, Polák László, Lázok Attila, A. Szabó László, Élesztős Pál, ifj., Tóth Ernő, Néveri Sándor, Galántai járás: Forró Krisztián, Berényi József, Horváth Miklós, Pék László, Hrbácsek Magdaléna, Komáromi járás: Petheő Attila, Horváth Árpád, Stubendek László, Becse Norbert, Török Anikó, Gyarmati Tihamér, Bölcs József, Basternák Ildikó, Szabó Olga, Érsekújvári járás: Farkas Iván, Fekete László, Hugyivár Imre, Bób János, Farkas Tibor, Dobai Tibor, Vágsellyei járás: Baranyay Alojz, Jancsó István, Borsányi Gyula, Nyitrai járás: Ladányi Lajos, Balkó Róbert, Lévai járás: Bazsó Árpád, Kiss Beáta, Lőrincz Tamás, Pálffy Dezső, Róm Tibor, Nagykürtösi járás: Balík László, Hrubík Béla, Losonci járás: Csúsz Péter, Marcinkó Zoltán, György Péter, Rimaszombati járás: Auxt Ferenc, Rigó László, Bán Zoltán, Szamos Zsuzsanna, Pósa Dénes, Nagyrőcei járás: Deák János, Halász Márta, Rozsnyói járás: Porubán Ferenc, Giczei Anna, Szöllös János, Kassa-környéki járás: Iván László, Zacharias István, Köteles László, Kassai járás: Filipko József, Major György, Tőketerebesi járás: Szuperák Mária, Furik Csaba, Kopasz József, Horváth Zsuzsanna, Nagymihályi járás: Mihók Gábor, Barkó Attila, További tagok az országos elnökségből: Csáky Pál, Czíria Attila, Mészáros Alajos, Miklós László, Németh Gabriella, Öry Péter, Samu István.

Képgaléria az MKP OT üléséről itt tekinthető meg.

Felvidék.ma, ON