39078
Muzsnay Árpád tanár, újságíró, esszéíró, tanulmányíró, művelődésszervező, az Erdélyi Magyar Művelődési Egyesület Országos Elnökségének tagja volt a Pozsonyi Casino vendége, majd Galántára, Komáromba, Búcsra és Párkányba utazott.

Muzsnay Árpádot a Pozsonyi Casinóban április 16-án Frideczky János, a PC elnöke üdvözölte.  Hritz Júlia, a beszélgetőpartner a következő szavakkal mutatta be Muzsnay Árpádot:
Szatmárnémetiben született.  Középiskoláját szülővárosa Kölcsey Ferenc Líceumában végezte (1957), majd a Babes–Bolyai Tudományegyetemen magyar nyelv és irodalom szakos tanári diplomát szerzett (1963). Általános iskolában kezdett tanítani Kiskolcson és Batizon, 1973-tól az Előre, 1974-től a Falvak Dolgozó Népe, 1990-től a Falvak Népe rovatvezető munkatársa volt.
Riportjai, színházi és képzőművészeti jegyzetei a Szatmári Hírlap, Ifjúmunkás, Tanügyi Újság, Korunk, Utunk hasábjain jelentek meg. Írásaival szerepelt a Kötések, sodrásban (1980), az Utunk Kodályhoz (1984), valamint az Ember és föld (1987) c. gyűjteményekben. Az RMDSZ megyei titkára, 1992-től elnöke, a Kölcsey Kör vezetőségi tagja.
A Falvak Népe, ez utóbbi megszűnését követően pedig rövid ideig a Szatmári Friss Újság belső munkatársa. 2003-ban az RMDSZ alkalmazottjaként ment nyugdíjba. A rendszerváltást követően újjáalakult Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület partiumi alelnöke. Számos, évente ismétlődő, magyar vonatkozású, főként irodalmi rendezvény elindító-szervezője Szatmár megyében.
Nevéhez fűződnek a Páskándi-, Rákóczi- és Szilágyi Domokos-megemlékezések, a Kölcseyhez fűződő rendezvények és még több más ünnepély. Számos, a nagyjaink előtt tisztelgő szobrok állításának is kezdeményezője volt. 
Ady Endre tiszteletére és emlékének megőrzése érdekében létrehozta az „Érmindszenti zarándoklatokat“, amelyet az elmúlt év novemberében már huszonharmadszor rendeztek meg. Az ünnepségeket, főleg kerek évfordulókkor irodalmi, szakmai, történelmi tanácskozással is egybekötötte, az előadások kivonatait pedig több esetben kötet formájában is megjelentek.

Nagyszerű előadással bűvölte el hallgatóit Muzsnay Árpád tanár, újságíró, az erdélyi kulturális élet nagytudású polihisztora. Élettapasztalata és kora – ő is már a fehérhajúak közösségébe tartozik – megélt élményeinek tükrében tárta elénk Szatmár történelmi és irodalmi emlékeit. Minden mondatából kicsenget a nemzeti tudat megtartásáért, állandó erősítéséért küzdő tanár-kultúrpolitikus, a harcot bátran vállaló értékes egyede magyar nemzetünknek.
Sokat megtudhattunk annak a tájnak nagy szülöttjeiről, Rákócziról, Kölcseyről, Adyról, meg a “maiakról”- és sajnos arról is hallanunk kellett, hogy milyen küzdelmek árán lehet tárgyi és szellemi hagyatékukat őrizni, ápolni.
Az előadásának stílusa, a beszélgetés hangulata ragyogó és magával ragadó volt. A szépszámú hallgatóság élénken reagált különösen az olyan események megvilágítására, melyeknek párhuzamai a mi életünkben is jelen voltak.
Muzsnay Árpád az EMKE országos vezetőjeként a Szövetség a Közös Célokért társulás vendége volt. Két napos pozsonyi tartózkodása során Pogány Erzsébet volt a kalauza az Óváros magyar emlékhelyein, majd a Mátyusföldre utazott, hogy Mézes Rudolf Csemadok-titkár vendégeként Galánta környékén is megtekintsen néhány nevezetességet. A negyedik napon pedig Komáromban Knirs Ismrével, az Egy jobb Koméromért egyesület elnökével ismerkedett meg, azután régi barátjával, Dániel Erzsébettel, a Linmes Anavum egyesület elnökével pedig Párkány környékét, többek közt a búcsi Emese-vendégházat, babamúzeumot  járta körbe, és ellátogatott Katona Mihály református lelkész és földrajztudós sírjához, aki Szatmárnémeti szülötte és Búcson halt meg. Jövőre lesz születésének 250. évfordulója.
A cél az, hogy Felvidék és Szatmár között a kulturális kapcsolatok erősödjenek, és egymás rendezvényeit látogassuk.

Takács András, Felvidék Ma

Fotó: Szőke Éva

{japopup type=”slideshow”content=”images/stories/_esemenyek/2013/04/39078_1.jpg” width=”200″ height=”250″title=”Nagyítható” }Nagyítható{/japopup}
További fényképek a Képgalériánkban ITT>>>.