39667a

Szombaton Pozsonyban tartotta ülését a Magyar Közösség Pártja. A tárgyalás napirendi pontjai között szerepel a megyei választásokra való felkészülés és az  eddigi történések összegzése is.

A közelmúltban több megbeszélés volt az MKP és a Most-Híd járási szervei között, voltak olyan járások is, ahol megegyezés született. Az MKP járási konferenciái most finiselnek, azt követően ismertté válnak a megyei képviselőjelöltek is.
A sajtótájékoztatón Berényi József pártelnök elmondta, hogy azon járások többségében, ahol a magyarság aránya 50 százalék alatt van, született valamilyen megegyezés az MKP és a Most-Híd között. Nagyszombat és Nyitra megyében saját jelölt indítását javasolja az MKP Országos Tanácsa. Besztercebányán a jelenlegi elnököt támogatják, Kassa megyében felmerült Zachariaš Istvánnak, Szepsi polgármesterének az indításának a lehetősége, döntés erről a kérdésről később lesz. Pozsony megyében szorgalmazzák, hogy egy széles koalíció részese legyen a Magyar Közösség Pártja.
Szigeti László, az országos tanács elnöke a párt működési és szervezeti szabályát ismertette. Bízik abban, hogy ez is hozzájárul ahhoz, hogy a párt a jövőben még hatékonyabban működjön.
Farkas Iván gazdasági és régiófejlesztési alelnök ismertette azokat gazdasági javaslatokat, amelyeket az MKP támogatni kíván. Köztük van, hogy az Európai Unió következő költségvetésében a mezőgazdaság és az élelmiszeriparnak kiemelt figyelem jusson. Az MKP megyei szinten elengedhetetlenül fontosnak tartja az utak burkolatának felújítását. A vasúti közlekedés terén az MKP támogatja a szárnyvonalak fennmaradását.
A párt országos szerve üdvözölte, hogy a Via Nova ICS nyáron megrendezi az I. Martosi Szabadegyetemet.
Az MKP OT tagjai egy perces néma csenddel adóztak a  napokban elhunyt Klincsek László (Párkány) és a Bohák Béla (Érsekkéty) emlékének, akik az MKP elődpártjainak, az MKDM-nek, illetve az Együttélésnek voltak alapító tagjai.
Az ülésen a következő politikai nyilatkozat fogadták el:

  • A Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa nagyra értékeli a helyi szervezetek és a járási szervek felelősségteljes hozzáállását az őszi kerületi önkormányzati választásokra való felkészüléshez. Üdvözöljük, hogy  a jelöltek kiválasztása során – a választók elvárásait figyelembe véve – felkészült és társadalmilag elismert személyek kerülnek a választási megmérettetésbe. Az MKP Országos Tanácsa célja, hogy jelöltjeink hozzájáruljanak magyar közösségünk érdekképviseletének maximalizálásához a kerületi önkormányzati testületekben. Az MKP Országos Tanácsa bízik benne, hogy a választók a megyei választásokon nagy számban jelennek meg, s olyan jelöltekre adják  le szavazataikat, akik garanciát jelentenek szülőföldünk és magyarságunk hiteles és hatékony érdekképviseletére.
  • Az MKP Országos Tanácsa számára aggasztó, hogy a munkanélküliséggel leginkább sújtott járások között találhatók az általában magyarok által lakott régiók, ahol több esetben 30 százalék feletti a munkanélküliség aránya. Felszólítjuk a kormányt, hogy átgondolt, célirányos aktív foglalkoztatáspolitikával segítse a hazai vállalkozókat, és kihasználva Dél-Szlovákia természeti adottságait, lehetőségeit, ösztönözze a munkahelyteremtést.
  • Javasoljuk, hogy a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés területén a következő uniós költségvetési időszakban kiemelt támogatási terület legyen a családi farmok és gazdaságok, a háztáji gazdálkodás létrehozásának ösztönzése, tevékenységük támogatása, és az e tevékenységre épülő feldolgozóipar fejlesztése Dél-Szlovákiában.
  • Az országos tanács tagjai szorgalmazzák, hogy a szlovák kormány aktívan és nyitottan viszonyuljon a szlovák-magyar határ menti és határon átnyúló együttműködés adta lehetőségekhez, és az európai uniós forrásokat a magyar kormánnyal egyeztetve elsősorban az infrastruktúra fejlesztésére, új határátkelőhelyek létesítésére – beleértve a Duna- és Ipoly-hidak építését és a dunai kompok üzembe helyezését is – használják fel a két ország közti gazdasági és kereskedelmi együttműködés további hatékony fejlesztése érdekében. Javasoljuk, hogy a következő uniós időszakban a regionális operatív program kiemelt fejezete legyen a megyei és helyi önkormányzati közutak burkolatfelújítása.
  • A szociális szolgáltatásokról szóló törvény elfogadása óta megoldatlan a szociális szolgáltatások finanszírozása. Az MKP Országos Tanácsa többször felhívta a figyelmet az idősek, az egészségileg akadályoztatott gyermekek és felnőttek intézményi ellátásának finanszírozása körül kialakult tarthatatlan helyzetre. Az MKP elvárja, hogy a kormány haladéktalanul vegye napirendre a szociális szolgáltatások finanszírozását szabályozó, átfogó törvénymódosítás kidolgozását és elfogadását.
  • Az MKP támogat minden olyan kezdeményezést, amely a kétnyelvűséget segíti Szlovákiában, egyben erősíti és bővíti a magyar  nyelvhasználatot. Továbbra is szorgalmazzuk, hogy a magyar nyelv regionális hivatalos nyelvvé váljon, mégpedig úgy, ahogy azt a Szlovákiában 2002. január 1-jétől hatályos Európai Tanács dokumentuma, a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája megfogalmazza.
  • Az MKP OT továbbra sem tartja megfelelőnek a kerületi önkormányzatok területi felosztását. Robert Fico miniszterelnök azon kijelentését, miszerint három kerületi önkormányzatot kell kialakítani, teljes mértékben elutasítja. Véleményünk szerint a kerületi önkormányzatok kialakításnak alappillérét a természetes régiók adják, ezért nem három, hanem több egységet kell kialakítani.

Képgalériánk itt tekinthető meg.

Felvidék.ma