40162

Az elmúlt napokban az emberi helytállást próbára tevő tragédiaként kellett szembenéznünk a természet dúló elemi erőivel, amikor mind idehaza, mind pedig Európa-szerte az árvíz fenyegetése elől kellett mentenünk a menthetőt.
Emberek ezrei fogtak össze, hogy adottságukhoz mérten – sokszor erőt feszítve – szorítsák vissza a veszélyt, hogy emberi életeket és hazát mentsenek.
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház és Diakóniai Központja közös összefogásra és adománygyűjtésre hívja fel a Testvéreket, hogy a rászorultak mellé való odaállásunkkal az árvíz után maradt károkat enyhíteni tudjuk.
A Zsinati Elnökség határozata értelmében a 2013. június 23-iki vasárnap délelőtti istentisztelet perselypénzét is az árvízkárosultak megsegítését szolgáló adománynak nyilvánítja. Ezért kéri a Nt. Egyházközségeket, hogy az összegyűlt perselypénzt legyenek szívesek felajánlani e célra és eljuttatni az alábbi számlára.
Hisszük, hogy ahogyan e teremtés megalkotása előtt „Isten Lelke lebegett a vizek fölött” (1Móz 1,2), ugyanúgy Lelkével máig nem hagyta el teremtményeit az ilyen katasztrofális helyzetekben sem; így hitünk, imádságunk és tettrekészségünk közös ereje csak annak lehet a rendíthetetlen kifejeződése, hogy az új teremtés szándékát magában hordozó Istennel mindig mindent újból lehet kezdeni.
Erre az összefogott segítségre hívjuk fel most a kedves Testvéreket is. Kérjük, hogy adományaikat egyházunk szeretetszolgálati intézményének, a Diakóniai Központnak 2540045751/0200 számú számlaszámára 2013. június 25-ig juttassák el. Az átutalásnál legyenek szívesek feltüntetni az ÁRVÍZ2013 koordinációs szót.
Előre is köszönjük a kedves Testvéreknek, a Nt. Egyházközségeknek adományaikat, embertársi összefogásukat, mert nem csak az örömben vagyunk egyek Isten követőiként, hanem a bajban is hordozzuk egymás terhét Krisztus elvárása szerint.

Atyafiságos köszöntéssel:
Fekete Vince s. k., püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
Fazekas László s. k. főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”40130,40093,40084,40080,40057,40040,40025,39981,39966″}