39959

Június 4-én jelenik meg a Szózat www.szozat.org Trianonnal is foglalkozó új száma.
Ízelítő a tartalomból:
Időszerű
Bolyongások- Dr. Bakos Batu: Trianonról másképpen
Mit tegyen az író a háborúval szemben/ a Nyugat ankétja 1935. január/
Trianon látomása- Ábrányi Emil: A zászlótartó, Ady Endre: A szétszóródás előtt, Kosztolányi Dezső: A magyar romokon,
Lendvai István: Hazám 1919, Oláh Gábor: Alszol magyar, v. Somogyvári Gyula: Magyar templomok üzennek
A költők válasza Trianonra- Dutka Ákos: Haza kell mennem, Fáy Ferenc: Imádság a székely templomokért, Fehér Ferenc: Vajdasági kesergő 1949,
Jékely Zoltán: A vér térképei, József Attila: Bús magyar éneke, Mécs László: Hiszek a vérszerződésben,
Reményik Sándor: Átok, Somló Sári: Esküszünk, Sajó Sándor: v. Somogyvári Gyula: Mementó,
Vári Fábián László: Útban Törökország felé, Zs. Nagy Lajos: Csehszlovákiai magyar költő fohásza az Úrhoz
Eszmék és tények- Balláné Korondy Marica: Szülőföldön; kisebbségben
Török András István: Tapasztalatok egy oktatási elméletről illetve gyakorlatról
Líra- Csighy Sándor: Lobog a máglya, Dutka Ákos: Higgyétek asszonyok, Mécs László: Hints meg engem Uram izsóppal,
Sík Sándor: Székely pap, Walter Gyula: A harang beszél, Zas Lóránt: Feledés és só
Emlékezet
Templomerődök és erődtemplomok Erdélyben
Takáts Sándor: Huszárkirályok
Szűzanya ünnep-
Rákóczi emlékezete- Bátorító ének/a kuruc kor költészetéből/, Endrődi József: Rákóczi a határon, Lévay József: Mikes
Ősi rögön- gr. Ráday Gedeon: Árpád kezdete, Kiss Menyhért: A kurtanemes éneke, Vörösmarty Mihály: Etele
Líra- Ének Szent László királyról, Weöres Sándor: Ferenczy Béni emlékére, Tornai József: Sztravinszkij: Le sacre du printemps
Értékeink
Szerelem- Kuczka Péter: Ébredés a neveddel, Rakovszky József: Sodródom, Szabó Lőrinc: A neved,
Szécsi Margit: Szerelem, Tornai József: Szerelmes ének, Török Sophie: Románc
Születésnap- Czóbel Minka: A fekete lovas, Csighy Sándor: Gyóni Gézához, Fáy Ferenc: Próbatétel,
Kaffka Margit: Terzinák, Sántha György: Bajcsy Zsilinszky Endrének, Szabó Dezső: Szabó Dezső éneke,
Weöres Sándor: Gyönge ágam, édes párom
Nyár, június- Dutka Ákos: Nyáresti ének, Gyulai Pál: Nyíló rózsa…, Mécs László: Nyár,
Puszta Sándor: Somogyi zápor, Simon István: Gólyafióka, Tornai József: Árnyékos vadvizek
Líra- Falu Tamás: Kamat, Illyés Gyula: Testvérek, Kaffka Margit: Himnusz,
Tornai József: Utolsó zsoltár, Váci Mihály: Gerle-szemű, Weöres Sándor: Házfalon árnyak
Népköltés gyermekeinknek- A megcsalt férj /Magyar népballada/, Sobri /Magyar népköltészet/, Virágos kertben /Magyar népköltészet/
Régi magyar mondák fiainknak- Botond legyőzi a görög óriást, László herceg megmenti az elrabolt magyar lányt, Szent László király csodatételei
Irodalom- Czóbel Minka: Egy kis karneol szívről, mely kétszer járta meg nagy Muszkaországot
Nyírő József: Mózsi bá
Tömörkény István: A szökés Szibériából
Határon túli magyar anziksz
Kárpátalja- Balla Gyula: Egyszer-volt nagyapám, Balla Teréz: Buzdítás, Benedek András: Rigmusok,
Finta Éva: Küszöbök, Tárczy Andor: A ma lantosaihoz, Vári Fábián László: Kikericsek
Kortárs
Líra- Bíró András: Dal, Czigány György: Hat sor és árnyéka, Döbrentei Kornél: A sztambuli cipőfényező,
Fülöp Kálmán: A mesebeli királyfi, Gaál Áron: Ezredvég, Pethő László Árpád: Letört a léc az égről
Kitekintő
Emilio Giacobbe: Cseppek, Kuba, Isten áldjon
A Szózat a www.szozat.org oldalon érhető el, s olvasható.
Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”39465,38860″}