dk1

Az MKP Országos Tanácsa Dunaszerdahelyen szeptember 14-én ült össze. Az alábbi nyilatkozatot fogadta el:
Oktatásügy
Az MKP Országos Tanácsának tagjai nagyra értékelik, hogy a párt országos elnökségének kezdeményezésére széleskörű összefogás alakult ki kisiskoláink megmentése érdekében és a helyi önkormányzatok jogköreinek csorbítása ellen. Az MKP OT felszólítja megválasztott polgármestereit és önkormányzati képviselőit, minden törvényes eszközt használjanak fel arra, hogy megvédjék oktatási intézményeiket, biztosítva azt, hogy a magyar szülők gyermekei anyanyelvi oktatásban részesülhessenek lakóhelyükön.
Az országos tanács tagjai támogatják a pedagógusok bérrendezési igényeit, elutasítják azonban az oktatásügyi minisztériumnak azt a szándékát, hogy e jogos követelés anyagi fedezetét iskolák bezárásával és pedagógusok elbocsátásával akarja biztosítani.

Belpolitika
Az MKP OT fontosnak tartja a választási kódexről augusztus folyamán végbement tárcaközi egyeztetésen való sikeres szereplését, melynek eredményeként a belügyminisztérium többségében elfogadta a párt képviselőinek módosító javaslatait. Nemcsak a jelenlegi nyelvhasználati jogainkat sikerült megvédenünk és a választási értesítők kétnyelvűek maradnak, hanem komoly előrelépéseket értünk el: a magyarlakta településeken a szavazóhelyiségeket is kötelezően megjelölik magyarul, a szavazóhelyiségekben és a községi hivatali hirdetőtáblán, weboldalán a választásokkal kapcsolatos információkat magyar nyelven is ki kell helyezni, a választók számára postázott jelöltlisták címoldalán az alapvető információk magyarul is szerepelnek majd, népszavazás esetén a kérdéseket magyarul is ki kell függeszteni a szavazóhelyiségekben, valamint a választóknak lehetőségük lesz kétnyelvű választói igazolványt igényelni. A megvalósíthatóság szempontjából fontos eredmény, hogy a fordításokat és kétnyelvű dokumentumokat a törvénytervezet alapján a belügyminisztérium biztosítja majd a községek számára.

Szociális terület
Az MKP Országos Tanácsa elfogadhatatlannak tartja a Szlovák Köztársaság Munka-, Szociális és Családügyi Minisztériuma által kidolgozott szociális reformtervezetet, amely az államigazgatási szervek jog- és hatásköreinek önkormányzatokra való átruházására irányul anélkül, hogy a bonyolult feladatrendszer ellátásához biztosítaná a kormány a szükséges anyagi forrásokat. Ez a fajta magatartás ellentmond az önkormányzatiság és a regionalizmus nemzetközileg elfogadott alapelveinek és csorbítja a szubszidiaritás elvét, illetve korlátozza a helyi önkormányzatok függetlenségét és teljes gazdasági ellehetetlenülésükhöz vezet.
Az MKP OT tagjai nem értenek egyet a kormány azon döntésével, amely a szociális szükséghelyzetben járó támogatás kötelező ledolgozását irányozza elő. Meggyőződésük, hogy a közel 14 százalékos munkanélküliségi mutatók mellett új munkahelyek létrehozása nélkül a települési önkormányzatok nem lesznek képesek elégséges munkalehetőséget biztosítani, ami leginkább a kistelepüléseken élő gyermekes családok megélhetését veszélyezteti.

Gazdaság
Az MKP OT az ország gazdasági fejlődése szempontjából alapvető fontosságúnak tartja az európai uniós alapok maximális felhasználását a 2014-2020-as programozási időszakban. Felszólítja ezért a kormányt, hogy az új költségvetési időszakban alkalmazza Brüsszel irányelveit, és tegye lehetővé a közszféra számára a támogatások pályázás nélküli elosztását a rászorultság elvének alkalmazásával. Eközben kiemelt fontossággal kezelje a leszakadó, hátrányos helyzetben levő régiók felzárkóztatását és a mezőgazdaság támogatását. Olyan stratégiát alkalmazzon, amely által kiszámíthatóvá válik a gazdálkodók számára a termelés és az előállított, jó minőségű élelmiszerek értékesítése, a termőföld védelmét szolgáló moratórium megszűnését követő időszakra pedig olyan legiszlatív keretet fogadjon el, amely a lehető legnagyobb mértékben szavatolja a termőföld birtoklását a hazai termelők által.

Megyei választások
Az MKP OT sajnálattal állapítja meg, hogy a novemberre kiírt kerületi önkormányzati és elnökválasztásra a járások (választási körzetek) többségében nem sikerült kialakítani más pártokkal olyan együttműködési formát, amely maximalizálná a magyarság képviseletét a megyékben. Az országos tanács tagjainak meggyőződése ugyanakkor, hogy a Magyar Közösség Pártja jelöltjei mind szakmai és politikai, mind pedig erkölcsi szempontból felkészültek arra, hogy hatékonyan és következetesen képviseljék közösségünk érdekeit. Az MKP OT arra biztatja tagjait és szimpatizánsait, a lehető legnagyobb számban vegyenek részt a novemberi választásokon, hiszen a megyei önkormányzatok hatásköreik hatékony gyakorlásával jelentősen hozzájárulhatnak régióink fejlődéséhez.

Külpolitika
Az MKP fontosnak tartja, egyben támogatásáról biztosítja a jelenleg zajló, Nyugat-Európában őshonos közösségek autonómiáját előremozdító mozgalmi és politikai cselekvéseket.

Az MKP Országos Tanácsa Dunaszerdahelyen szeptember 14-én ült össze. A Magyar Közösség Pártja Ünnepi Kongresszusát szintén szeptember 14-én 13.30 órai kezdettel tartják Dunaszerdahelyen, a Városi Művelődési Központban.

Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”41524″}