41982

A dunaszerdahelyi Mater Dolorosa, a régi Gloserpark, a jól ismeri templomaink, vagy a történelmi épületeit hiteles történetét és a város legrégibb köztéri szobrát könnyen fellelhetjük Nagy Attila újabb kötete segítségével.

Kis kötetünk ezeknek a helyeknek a fellelhetőségéről ír. Egyuttal összefoglalja Dunaszerdahely ismert emlékhelyeit: fontosabb történelmi épületeit, szobrait, emlékműveit és emléktábláit, de – a teljesség kedvéért – helyet kapnak a kiadványban a szakrális kisemlékek, a temetők és a fontosabb síremlékek is. S minthogy a város múltjának összefüggései nehezen érthetők, illetve értelmezhetők a mára sajnos eltűnt, s majdhogynem feledésbe merült egykori emlékhelyek nélkül, így azok közül is bemutatja a legjellegzetesebbeket, legismertebbeket.

A Dunaszerdahely emlékhelyei egyfajta „kis dunaszerdahelyi enciklopédia”: röviden, tárgyilagosan, mégis élvezhető stílusban és alapos szakmaisággal fogja össze a település értékeit, s mutatja be azokat színes, gazdag és izgalmas képanyaggal, érdekes idézetekkel tarkítva.

Kiadja a Historium Könyvkiadó.
Felvidék.ma