42849

Az iskolák nagy része azért panaszkodik, hogy nem jut pénz a fejlesztésre, a fenntartás is alig döcög, a kisiskolákat meg az oktatási miniszter újabb rendelkezése miatt egyenesen a megszűnés fenyegeti. Az oktatási tárca évek óta az egyik legszegényebb tárca, a pedagógusfizetések meg olyan szánalmasan alacsonyak, hogy a tanítók időközönként kénytelenek az utcára vonulni, hogy hangot adjanak a tiltakozásuknak. Ezek tudatában azt gondolná az ember, az iskolafenntartás bizony nem fenékig tejfel manapság. Vannak azonban kivételek. Mint például a dunaszerdahelyi Ozorák magán-szakközépiskola és annak fenntartója, Ozorák Jolán.
Az Ozorák magán-szakközépiskola ugyanis rácáfol az oktatásügy szegénységéről szóló mítoszra. Az iskola ugyanis csillagászati árakat fizet a dunaszerdahelyi épületért a tulajdonosának, aki egy személyben a fenntartó, azaz Ozorák asszony – állapította meg a Plus 7 dní hetilapban nemrégiben megjelent cikk. Ozorákné épület előtt parkoló Mercedese vagy a fekete BMW, amelyen fia, az iskola pénztárosa közlekedik, sem éppen szegénységről tanúskodik. Ebben az oktatásügy szempontjából nehéz helyzetben ennek az iskolának nem okoz gondot, hogy több száz ezer eurót fizessen a bérleti díjért és további több tízezer eurót a gépkocsik bérlésért. Az egész ügy pikantériája az, hogy az iskolát fenntartó Ozorák Jolán ugyanaz az Ozorák Jolán, aki az iskolaépület és a luxus gépjárművek tulajdonosa. Így annak a több millió eurónak a nagy része, amit az iskola az államtól az üzemeltetésre kap, átvándorol a magánszámlákra. Ozorák Jolán vállalkozó így évente többet nyer az iskolájából, mint amennyit Barack Obama keres, annak ugyanis a hivatalos fizetése euróra átszámítva nem egész háromszázezer euró.
A dunaszerdahelyi magán-szakközépiskola, vagy ahogyan arrafelé mindeni ismeri az Ozorák-suli az egyik legnagyobb szakközépiskola Szlovákiában. Az iskola kihelyezett részlegein, Galántán, Búcson, Rimaszombatban és Nagykaposon összesen mintegy 1300 diák tanul. Alapjában véve hotel és kereskedelmi akadémiáról van szó, megfejelve kozmetika- és marketingoktatással. Az iskola fenntartója Ozorák Jolán volt pedagógus, jelenleg vállalkozó, aki fizikai személyként több olyan épületnek is a tulajdonosa, amelyeket az iskola tőle bérel. Elég abszurd, nem?

2003-tól összesen 5,5 millió euró vándorolt Ozorák Jolán számlájára
„Az iskolát a kilencvenes évek elején még a férje, Ozorák Mihály alapította, aki azóta már elhalálozott. Halála után az iskolát vállalkozóként az özvegye működtette. 2003 szeptemberében az iskola jogi személlyé vált, ám Ozorák Jolán vállalkozóként az épületek tulajdonosa marad, amelyeket bérbe adott az iskolának. A bérleti szerződésben így egy és ugyanaz a személy szerepel de facto bérbe adóként és bérlőként is. Az oktatási minisztériumból érkezett és érkező pénzösszegek így átváltoznak bérleti díjból származó bevétellé” – magyarázza az iskola volt közgazdásza, Czikhardt János jogász. Mint elmondta, több ízben is figyelmeztette Ozoráknét, hogy ez az állapot jogilag nincs rendben. 2003-tól kezdődően máig az iskola mintegy 5,5 millió eurót fizetett ki bérleti díj fejében Ozorák Jolánnak.
„2003 szeptemberétől december végéig még csak 4,7 millió korona volt ez az összeg, 2004-ben azonban már 15 millió korona, 2005-ben pedig 22 millió korona volt a bérleti díj. 2006-tól 2008-ig a bérleti díj megállapodott 18 millió koronában. Az euróra való átállás után az árak kicsit csökkentek. Az iskola azóta mintegy évi fél millió eurót fizet a tulajdonosnak” – magyarázta Czikhardt.
A 2009-es bérleti szerződés szerint egy négyzetméternyi terület bérleti díja 92,94 euró. Az iskolaépületek havi bérleti díja így összesen 41 504,39 eurót tesz ki. A hab a tortán: a szerződést a bérbeadó és a bérlő nevében is ugyanaz a személy, Ozorák Jolán írta alá. Czikhardt szerint a szerződés kedvezőtlen, a négyzetméterenkénti ár eltúlzott, több mint 500 százalékkal magasabb azokkal a bérleti szerződésekkel összehasonlítva, amelyeket az iskola más bérlőkkel kötött. Példának okáért az iskola rimaszombati kihelyezett részlegének épületeiért, ahol körülbelül ugyanannyi diák tanul, mint Dunaszerdahelyen, havi 2800 eurót fizettek, ami csak töredéke annak a 41 ezernek, amit Ozorákné magának fizet a dunaszerdahelyi épületért. A rimaszombati kihelyezett részleg egyik érdekessége, hogy a város képviselői 2012-ben növelni akarták a fenntartó által fizetett bérleti díjat a város két alapiskolájában bérelt tantermekért, ám a magán-szakközépiskola ebbe nem akart belemenni. A városi képviselők arra hivatkozva, hogy évről évre növekszik az ott tanuló diákok száma, az addigi évi mintegy 20 ezer eurós bérleti díjat 45 ezer euróra szerették volna felemelni. A magániskola akkori menedzsere, Karkó Zoltán azonban ezt az árat eltúlzottnak tartotta, és szerinte a bérleti díjat egyébként sem a létszám alapján, hanem a négyzetméterek száma szerint állapítják meg. A magán-szakközépiskola vezetése akkor azzal fenyegetőzött, inkább elköltözik az állami iskolákból, nehéz helyzetbe hozva így azokat, mivel a kapacitásuk enélkül nem lett volna kellőképpen kihasználva, de nem fizet magasabb bérleti díjat. De egy másik példával élve, egy Dunaszerdahelyen lévő másik épületért, amelynek nem Ozorákné a tulajdonosa, is sokkal kevesebbet, csupán 17,50 eurós négyzetméteres árat fizet évente a magán-szakközépiskola fenntartója.

Tudathasadás?
Czikhardt szerint Ozorák Jolán az épületek bérbeadásából kiválóan működő rendszert hozott létre. A minisztérium az oktatási hivatalba utalja a pénzt, amely azt az iskola fenntartójának továbbítja, onnan küldik aztán tovább az iskola számlájára, ahol arról az iskola igazgatási szerve dönt, aki ez év szeptemberéig, láss csodát, Ozorák Jolán volt. És a pénzt a saját magával megkötött szerződésen értelmében átutalja Ozorák Jolán magánszámlájára.
Olyan eset, amikor Ozorák Jolán iskolafenntartó aláírja az Ozorák Jolán fizikai személlyel megkötött szerződést, több is van. Például egy adásvételi szerződés, amelynek értelmében a magán-szakközépiskola eladta az iskola alatt lévő 4735 négyzetméteres telket Ozorán Jolán magánszemélynek 86 446 euróért. A szerződést mindkét fél nevében ugyanaz a személy írta alá. De ugyanilyen tudathasadásos az a megbízólevél is, amelyben Ozorák Jolán kinevezi saját magát az iskolaigazgatói tisztségbe.
„Figyelmeztettem, hogy ez nem megengedett. Saját maga kinevezése az igazgatói tisztségbe abszurd dolog volt, miáltal döntési és teljes felügyeleti jogot szerzett. Önkényesen dönthetett az állami támogatások átcsorgatásáról a bérleti szerződés alapján. Meggyőződésem, hogy igazgatási szervként bérleti szerződést kötött saját magával, hogy az iskolából minél több közpénzt ki tudjon pumpálni. Csak ebben az évben lett hivatalosan az iskolának másik igazgatója. Hogy volt-e pályáztatás, nem mondta” – fűzte hozzá Czikhardt.
Az iskola számlájáról további pénzeket szív el az iskola közlekedési eszközeinek bérlése. S ki más lenne a bérelt gépjárművek tulajdonosa, mint Ozorák Jolán, aki havi kétezer euróért ad bérbe az iskolának például egy kabrioletet és egy terepjárót. Mindkét autó azonban a fenntartó családi házának udvarán parkol. Ő maga a városban való közlekedésre egy luxus Mercedest használ. Azzal a Land Roverrel, amelyet az iskola bérel, jár ki például a Kürt melletti nyaralójába. „Az iskola alkalmazottja Ozorákné fia is, Radoslav, aki az iskola pénztárosa. És mit gondolnak, ki fizeti az üzemanyagot azokba az autókba, amelyek Ozorákné udvarán parkolnak. Hát természetesen az iskola. Így van ugyanis a szerződésben meghatározva” – magyarázta a közgazdász.

Nem egyeznek a számok a minisztériumban
Az iskola anyagi gazdálkodását a múltban az oktatási tárca is ellenőrizte. És az eredmény? A 2007-ben végzett pénzügyi ellenőrzés megállapította, hogy megsértették a pénzügyi fegyelmet, ami 17,9 millió korona visszatérítésével járt az állami költségvetésbe, illetve olyan pénzügyi fegyelmi sértést is megállapítottak 31 millió korona értékben, ami nem járt visszatérítési kötelezettséggel.
2008-ban újabb ellenőrzést végzett az iskolában a minisztérium, és 2011-ben 152 ezer euró visszatérítésére, valamint több mint 33 ezer eurós büntetés megfizetésére kötelezte a közpénzek nem gazdaságos kihasználásáért. Az iskola azonban a döntést megfellebbezte, és az ügy még jelenleg is bíróságon van. Az iskola a pénzt és a büntetést mindeddig nem fizette ki.
A minisztérium adatai szerint szeptember 15-ével az iskolának 1394 tanulója volt, akikre 2 518 201 euró támogatást kap évente. A gyakorlati képzések létszámprotokollja azonban nem stimmel, a múlt évben például csupán 382 tanuló vett részt gyakorlati képzésen. A minisztériumnak elküldött létszámprotokollt az igazgató asszony sem írta alá. „Visszaküldtük kiegészítésre és felülvizsgálatra, illetve a gyakorlati képzésen részt vett tanulók számának kijavítására, mivel az adat valószínűtlennek tűnik számunkra” – állítja a minisztérium.
Az iskola a tanoncok után extratámogatást is kap. A minisztérium hivatalnokai szerint a diákokra kapott támogatás mintegy 80 százalékát az iskola bérköltségekre köteles fordítania és csupán 20 százaléka mehet a működtetési költségekre, amelyek közé a bérleti díj is tartozik. „Az ellenőrzési osztálynak nincs érdemleges információja az állami költségvetésből származó pénzösszegek jelenlegi részletes felhasználásáról a szóban forgó iskolában. Ezt csak az újabb ellenőrzés tudja felülvizsgálni” – jelentette ki az oktatási tárca az indokolatlanul magas bérleti díjra irányuló kérdésre reagálva. A lapnak a dunaszerdahelyi magán-szakközépiskola fenntartóját, Ozorák Jolánt nem sikerült megszólaltatnia az ügyben.

Plus 7 dní nyomán dé, Felvidék.ma