42471

Autonómia fórumot szervezett Zselízen a Via Nova ICs. Ezt Vass István, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség politológusa tartotta, aki nem először jár ezzel a témával Felvidéken, hiszen hasonló már Dunaszerdahelyen és Nagykaposon is megvalósult. Előadásában felvázolta a különböző európai autonómia modellek fajtáit, valamint rávilágított azokra a lehetőségekre, amik a magyarságot, főként Székelyföldet vagy akár Felvidéket is érintik. Vass szerint Felvidéken bárminemű autonómia kialakítása három tényezőn alapszik.
Először is elengedhetetlen a kisebbség széleskörű összefogása. Ez a közös erő egy jól megfogalmazott cél – tehát az autonómia formája – felé irányítása. És nem utolsó sorban szükséges egy erős háttérbéli anyaország, mely minden erejével támogatja az ügyet. Így a többségi nemzetek és Európa ingerküszöbét is elérhetik a kezdeményezések.
Az előadáson részt vett Cseri Zita, Kiss Beáta és Csenger Tibor is, akik a zselízi régió képviselőjelöltjei a jövő szombaton esedékes megyei választásokon. Hozzászólásaikban az önkormányzatiság megyei hatásköreit vázolták fel, mely szorosan kapcsolódik ehhez a témához.
Elmondták a jelenlegi rendszer pozitívumait, negatívumait és változtatási lehetőségeket, amikkel az olyannyira áhított önrendelkezést lehetne megvalósítani a jövőben. Az előadó, a képviselőjelöltek és a hallgatóság közt konstruktív párbeszéd alakult ki minderről.
Ezzel is igazolódott részint, hogy az autonómia témája a korábbi démonizálás ellenére egyre jobban bontakozik ki és jelenik meg a közbeszédben. Hiszen olyan valós megoldásokkal kecsegtet, amikre módfelett ki vannak éhezve az itteni emberek, egyre romló gazdasági helyzetük okán.
A szervezők az előadást Felvidék további pontjain is meg kívánják valósítani a jövőben, ezzel is elősegítve a tárgykör széleskörű tematizálását.
Csonka Ákos, Felvidék. Ma