42503

A Kelet-szlovákiai Múzeum nemrég felújított épülete adott otthont a Gondolatmenet c. vándorkiállításnak, melyet a miskolci Herman Ottó Múzeum rendezett.
Pollák Róbert, a befogadó múzeum igazgatója nyitotta meg a kiállítást. Utána Richard Raši főpolgármester, Czimbalmosné Molnár Éva Magyarország kassai főkonzul asszonya, majd Pusztai Tamás, a miskolci múzeum igazgatója beszélt. A tárlat főhajtás kíván lenni Kassa előtt.
A két múzeum együttműködése már hosszú évek óta folyik és gyümölcsöző. A kiállítás célja az európai emberek azonosságtudatának és sokféleségének megőrzése. A kiállítás a miskolci Herman Ottó Múzeum képzőművészeti, néprajzi, régészeti és történeti gyűjteményeinek válogatott darabjain keresztül beszél a mindenkori érző, gondolkodó és cselekvő emberről, az azonosságon belüli sokféleségről, egyúttal a lokális sajátosságokról.

Az Európai Unió küldetését kívánja tükrözni, mely a régi kontinens emberének azonosságtudatának elfogadására, ám egyben sokszínűségének megőrzésére irányul. A kiállítás eszmeisége a tárgyi tartalmon keresztül az Európai Unió „Egység a sokféleségben” jelszava jegyében valósult meg.
“Mi, emberek – éljünk bárhol, bármikor – a legfontosabb vonások tekintetében egyformák vagyunk. Minél többet tanulunk a múltról, s minél több ismerettel bírunk a világról, annál erősebben jelentkezik a felismerés, hogy végső soron ugyanazon dolgokról gondolkodunk. E gondolatok az ember lényegéből fakadnak, s az emberiséget egyetlen sorsközösséggé kovácsolják. Szerelem, család, munka, hit, elmúlás, szenvedély, háború, hagyomány – kardinális fogalmaink közül csupán egy válogatás. Egyik sem fontosabb a másiknál, sőt éles határvonalak sem rajzolhatók közéjük. Egymással összekapcsolódva, egymást kiegészítve húzódnak meg emberi kapcsolataink, szellemi termékeink és tárgyaink mögött.
Központi fogalmaink közösek, ám az eszmék – korszakonként, térségenként, sőt egyénenként – nagyon is különböző formát öltenek. A múzeumi gyűjtemények létrejötte mögött éppen ennek a jelenségnek a felismerése áll. Gyűjtünk, őrizzük, faggatjuk és közkinccsé tesszük mindazokat az értékeket, amiket az emberi alkotóerő az idők folyamán létrehozott. A régi idők tárgyai elsősorban a régi idők embereiről vallanak, ám a figyelmes szemlélés során nem csupán ismereteket és élményeket szerezhetnek. A gondolatok szülte tárgyak ugyanis tükröt tartanak, s beléjük pillantva önmagunk mélyebb megismeréséhez vezetnek”– olvassuk a kiállítás háromnyelvű leporellójában.

A kiállítás a kassai Kelet-Szlovákiai Múzeumban december 31-ig látható, majd a Zempléni Múzeum, a miskolci Hermann Ottó Múzeum és a morvaországi Ostravai Múzeum látogatói nézhetnek a múlt mélységes tükrébe.

Balassa Zoltán, Felvidék.ma
További fényképek a Képgalériánkban tekinthetők meg ITT>>>.
{phocagallery view=category|categoryid=1328|limitstart=0|limitcount=0|type=1}