42620

Az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek parlamenti képviselője, Miroslav Kadúc több változtatással ösztönözné a választópolgárokat a választásokon való részvételre. Mint mondja, több lehetőséget is lát erre, például a közintézmények illetékeinek csökkentésével azok számára, akik eljárnak szavazni. Egy másik lehetőség az lehetne szerinte, hogy a választásokat munkanap tartanák, és a választási részvételért szabadnap járna, hasonlóképpen, mint Kanadában.
De számításba jöhetne a képviselő szerint egyfajta adóbónusz is a választási részvételért. „Mivel a választási törvények változtatásán dolgozó munkacsoport tagja vagyok, a csoport legközelebbi ülésén javasolni fogom Kaliňák miniszter úrnak, hogy foglalkozzunk ezzel a kérdéssel” – jelentette ki a képviselő.
Kadúc szerint az alacsony választási részvétel sokkal kevésbé függ össze azzal, amivel a standard politikai pártok és mozgalmak képviselői azt magyarázzák. „Az alacsony részvételi arány oka sokkal inkább az, hogy a polgárok negatívan látják a jelenlegi, de a múltbeli államigazgatást is, amely első pillantásra sem tűnik felelősségteljesnek és transzparensnek, mint hogy az emberek ismerik, avagy sem a megyei hatásköröket. Ebből az okból is ered a közügyek iránti érdektelenség, de a befolyásolásának lehetősége is” – vélekedik Kadúc.
A képviselő úgy véli, az is növelhetné a választási részvételt, ha több választást összevonnának, azaz egy napon tartanák azokat, beleértve a népszavazást is. Az Egyszerű Emberek képviselője szerint minden összevont szavazással 8 millió eurót lehetne megtakarítani. A választásokon való kötelező részvétel lehetőségét, amint pl. ahogyan az Ausztráliában van, vagy a választópolgárok egyéb, aránylag kemény büntetését a részvétel elmulasztásáért, amint azt a belga példa mutatja, Kadúc a mi viszonyainkhoz képest nem tartja megfelelőnek, inkább rossz megoldásnak.
A parlament a választási törvényeket a következő ülésén vitatja meg. Amennyiben a választási törvényekhez létrehozott munkacsoport a parlament következő üléséig nem ül össze, a képviselő módosító javaslatokat terjeszt be a törvényekhez, amelyek a nagyobb választási részvételre ösztönöznék a választópolgárokat. Kadúc szerint minden megválasztott politikusnak érdeke a választásokon való minél nagyobb részvétel, ezért meggyőződése, hogy a javaslatának, még ha az ellenzék műhelyében készült is, van esélye a sikerre.

SITA nyomán dé, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”42606,42126,42044,41612″}