43227u

A nemzeti kultúra fontossága című rendezvénysorozat keretében kerül sor Királyhelmecen a Lorántffy Zsuzsanna a Bodrogköz Fejlesztéséért Társulás szervezésében 2013. december 18-án a Bodrogközi útikönyv – Cestopisný sprievodca Medzibodrožím c. kötet bemutatására. A kötetet dr. Tamási Edit, a Sárospataki MNM Rákóczi Múzeuma igazgatója mutatja be a közönségnek.
Elöljáróban annyit mindenképen el kell mondani a nem mindennapi útikönyvről, hogy elsősorban a Felső- és Alsó-Bodrogköz természeti értékeit, történetét, néprajzi értékeit, irodalmi hagyományait mutatja be. A kötet írásait, a falvakat és városokat bemutató szócikkeket két nyelven, magyarul és szlovákul olvashatjuk.
A kötetből megtudhatjuk, hogy a Bodrogköz északi része sűrűbb településszerkezetű, a déli rész hatalmas területű falvai nagy népességet koncentráltak egykoron. A terület történelmileg két központja Királyhelmec és Lelesz az északi részen található, míg a korábban is nagy lélekszámú Cigánd (Kis- és Nagycigánd) községi múltjából emelkedett várossá, járási székhellyé a déli területen. A tájhoz nagyon gazdag régészeti örökség kötődik. A honfoglalás kori magyarság történetének megrajzolása szempontjából kiemelkedő jelentőségű e terület és az itt talált régészeti leletek. Anonymus „A magyarok cselekedeteiről és a honfoglalásról” című művében igen részletesen és szemléletesen ismerteti e tájat, a honfoglalás eseményeit.
A leleszi premontrei apátság a középkori Magyarországon „hiteles hely” volt. Karcsa, Bodrogszentes temploma román kori. Nagykövesd várának romjai ugyancsak a középkort idézik. A kastélyok közül Perbenyik, Borsi, Bodrogszerdahely, Bély, Pácin története évszázados.
A Rákócziak, Sennyeiek, Mailáthok, nevével éppúgy találkozunk a települések történetében, miként a helyi települések nevéhez kapcsolódó családokkal (Agárdyak, Tárkányiak, Vékeyek), amelyek az egykor itt éltek szoros kötődését mutatják a szűkebb hazájukhoz a Bodrogközhöz, s a jól ismert nevek ugyanakkor az itteni birtokosok országos szerepvállalását is jelzik.
A műemlékek, a történelmi családnevek, a templomok őrzik a múlt emlékeit s segítenek a ma itt élőknek új lehetőségeket teremteni. A kötet alkotóinak és kiadójának, a Lorántffy Zsuzsanna a Bodrogköz Fejlesztéséért Társulásnak is ez volt a szándéka. A kötetet szíves figyelmébe ajánljuk minden Zemplént és Bodrogközt szerető érdeklődőnek.

Felvidék.ma, dé