43346

Önazonosság, számvetés és hitelesség kérdéseit járja körül a Magyar Református Egyház lapjának idei száma.
A Kárpát-medencei református közösségek életét bemutató lapot évente adja ki a Magyar Református Egyház. Az ingyenes kiadvány az ünnepek után jut el az olvasókhoz, de digitális formában már most elérhető és lapozható az interneten.
Milyen többletet jelent ma reformátusnak lenni? Mi a részegyházak népszámlálási mutatóinak tanulságai? Min múlik ma keresztyénségünk hitelessége? – Az idei szám körkérdései az önazonosság, a számvetés és a hitelesség kérdéseit feszegetik.
A 84 oldalas magazinból megismerhetik – többek között – Demeter Irént, a Vakációs Heteket szervező marosvásárhelyi vallástanárt, a huszonöt éve palástokat készítő Kiss Árpádnét, valamint Oroszi Pált, a Munkácsi Keresztyén Egészségügyi Központ vezetőjét és három határon túlon szolgáló magyarországi református lelkészt.
A kettészakított egyházmegyék közül ezúttal Békés-Bánát mutatkozik be, s a Kálvincsillag beszámol a szaporodó dunamelléki gyülekezetekről, az idei Csillagpont hátteréről, a Heidelbergi Káté 450. éves évfordulójáról, ehhez kapcsolódva a felújított, egységes magyar szövegváltozat megszületéséről is. A káté román fordítását végző Mihai Andronéval készült interjúból pedig kiderül, hogyan lett ortodoxból református felekezetű az egyetemi tanár.
A felvidéki vonatkozású témák közül kiemelnénk Nagy Ákos Róbert, a felvidéki Gömöri Református Egyházmegye espereséről, családról, szolgálatról szóló írást, mely Az otthontól el nem szakadni, s az itthonban helyet találni címmel jelent meg.
Az éneklés és Isten szeretete címmel a Süll Kinga vezette felvidéki Lux Aeterna kamarakórusról is olvashatnak a lapban.

Felvidék.ma