43658 1

A Pátria rádióban január 19-én a 7.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor fő témája Heródes megszólaló lelkiismerete Keresztelő János halála kapcsán. De szó lesz a körösi tájház és közösségi otthonról, valamint a közalapi befizetésről hozott zsinati határozatról is.
Heródes lefejezteti Keresztelő Jánost, aki rámutat bűnére, de mégis nyugtalanitja őt a lelkiismerete az elhamarkodott döntése miatt. Erről szól igehirdetésében Szabóné Köblös Valéria nagymegyeri lelkipásztor. 
A Kőrösi Református Egyházközség 2009-ben saját tulajdonba egy parasztházat vásárolt  tájház kialakítására, ahol a közösségi alkalmak is teret kapnának. Az épület a hívek önkéntes munkájával és az adakozásoknak köszönhetően fokozatosan újul meg. Két helyről is érkezett támogatás erre a célra. Mudi Róbert lelkipásztor számol be az eddigi eredményekről.
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjába három évig nem emelkednek a befizetések, maradnak a 2013-as év szintjén. A Calvin János Teológiai Akadémia új szervezeti és működési szabályzatának megtárgyalása azonban lekerült a legutóbbi zsinat napirendi pontjáról. Minderről Fazekas László püspök a mondja el a véleményét.
Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya
A műsor ismétlésére másnap, hétfőn 13.05 órakor kerül sor.

Reformata, Felvidék.ma