43791

Kétezer euróból újult meg a lénártfalvai templom nyolcvannégy éves orgonája.

Az ebből a célból szervezett hálaadó alkalmat orgonajáték tette még ünnepélyesebbé.
A 84 évvel ezelőtt Rieger Ottó által a lénártfalvai templom istentiszteleti céljára épített 12 regiszteres, 1 manuálos, 54 billentyűvel, 27 pedállal ellátott pneumatikus orgona  állapota az idők folyamán olyannyira megromlott, hogy felújításra szorult.  
2002-ben ugyan már eszközöltek rajta javításokat, de az elmúlt 11 év alatt ismét problémák merültek fel a használatakor.  Így a gyülekezet vezetőségének a döntése alapján az újabb ellenőrzések eredményeként részleges  javítási munkálatokat rendeltek meg az  iglói származású Radomír és Euard Mašlár orgonaépítő és javító testvéreknél.  A néhány hétig tartó felújításnak köszönhetően a templom orgonája ismét úgy szól, mint régen, segítve így az istentiszteleteken a  gyülekezet énekét.
A munkálatok kétezer euróba kerültek, amelyet a gyülekezet saját bevételi forrásból fedezett.
Az orgona felújításáért megtartott hálaadó alkalmon – amelyre még az adventi időszakban került sor – áhítattal szolgált Nagy Ákos Róbert esperes, majd a helyi fiatalok köszöntötték az ünneplő közösséget. Az orgonán végzett felújítási munkálatokról László Ottó, a gyülekezet kántora számolt be részletesen.
Az alkalmat Nyéky Miklós lelkipásztor orgonajátéka tette még ünnepélyesebbé. Az együttlét szeretetvendégséggel zárult helybeli gyülekezet tagjainak köszönhetően – számolt be Nagyné Révész Andrea lelkipásztor.

Reformata, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”29630,42792″}