43626

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjának egyházépítői keretének 3500 eurós támogatásának köszönhetően újultak meg az  1898-ban neoklasszicista stílusban épült református templom ablakait. A Martosi Református Egyházközség presbitériuma még 2008-ban döntött a temploma megújításáról. Először a torony süvege kapott rézborítást, majd a templombelső festése és a padok renoválása következett, 2010-ben pedig a tetőt újították meg. A sort a már nagyon rossz állapotban lévő faablakok lecserélésével folytatták. Eredetileg ugyanolyan faablakot szerettek volna a régiek helyére legyártatni, de végül költségmegtakarításból kifolyólag euro szabványnak megfelelő, modern, de stílusában az eddigiekhez nagyon hasonló ablakok mellett döntöttek.
A tizenkét új nagyméretű nyílászáró kicserélése és az ezzel járó munkálatok költségvetése közel 9 ezer euróval számolt.  A valós kiadás azonban 7800 euróra csökkent a gyülekezeti tagok hathatós segítsége miatt. Mivel a martosi egyházközségnek nem volt meg erre a beruházásra a megfelelő anyagi háttere, ezért kérelemmel fordult a  Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjának egyházépítői keretéhez, amelyet a komáromi egyházmegye közgyűlésének határozata alapján terjesztettek fel elbírálásra. A kuratórium a kivitelezésre még a 2012-es évben 3 500 euró támogatást hagyott jóvá.
Az időjárás viszontagságai miatt viszont az ablakok cseréjére csak a 2013-as évben került sor. A korábban meghatározott pénzkeret egy évvel későbbi kimerítését az egyházközség kérvénye alapján a Zsinati Elnökség is jóváhagyta.
A munkálatokkal megbízott kivitelező cég az elmúlt évben szeptemberében négy nap alatt ki is cserélte újakra a korhadt ablakokat.
A  költségek fedezéséhez a közalapi támogatáson kívül a hívek adományai is hozzájárultak, de főként a munkálatokban segédkeztek. Az elmúlt évben hőszigetelték a parókia homlokzatát is 4700 euróért, majd felújítottuk a gyülekezeti terem belsejét is 950 euróból.
A gyülekezet tervei között szerepel a templom felújításának a folytatása, amelynek további részében a külső  falak kapnának új külsőt.
Az egyházközség korábban már teljesen felújította a parókiát, a gyülekezeti házat, az iskola épületét. Ez utóbbiban már csak a talajburkolat cseréjét és a külső fal festését kell megoldani. Fokozatosan javítgatják a tanítólakást, de nagy szükség lenne az iskolai étterem és konyhaépület teljes felújítására is.

Reformata, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”43604″}