44252

Mint arról már korábban beszámoltunk, Kárpát-medencei családtalálkozót szervezett a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége február 15-én a magyar Országházban, a többszáz vendég közt felvidékiek is voltak, az ő élményeiket adjuk most közzé:

Felvidékről a Szövetség a Közös Célokért társulás szervezésében tizennégy, családokkal foglalkozó szervezet képviselői élvezhették a vendéglátást. Részt vettek a rendezvényen az egyes szervezetek vezetői és családok, akik odahaza önkéntes munkával segítik a saját egyesületüket.
A parlamenti családtalálkozóra Szlovákiából két autóbusznyi vendég, több mint száz felnőtt és gyermek érkezett. Kelet-Szlovákiából Buzogány Katalin szervezésében a Kistárkányi Nagycsaládos Egyesület képviselői, a nagykaposi gyermekotthon lakói, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség képviselői Kassáról és a Gömöri Kézművesek Társulása képviselői fogadták el a meghívást a rendezvényre, ők már pénteken érkeztek, két napig vendégeskedtek Budapesten.
Nyugat-Szlovákiából a Carissimi egyesület, a FECSKE nagycsaládos egyesület, a FEMIT társulás, a Keresztény Ifjúsági Közösségek, a KUCKÓ egyesület, a csertkészszövetség, a marcellházi Református Diakóniai Központ, a Komáromi Református Nőegylet, és Szövetség a Közös Célokért egyesület képviselői, önkéntesei és családtagjaik vettek részt a rendezvényen, kora reggel indultak és késő este értek haza, egynapos tartalmas kirándulásban volt részük.
A találkozón munkakapcsolatok is születtek, a koordinátori munkát ellátó szervezők felismerték, hogy a régi kapcsolatok ápolása mellett ez a találkozó remek alkalom az ismerkedésre. Így meghívást kaptak olyan szociális munkában tevékenykedő szakértők is, akikkel a jövőben szorosan együttműködve hatékonyabb lehet az egyes felvidéki szervezetek érdekképviselete.
Az Országház felsőházi termében lezajlott ünnepi konferencián a Családlánc felvidéki tevékenységéről Pogány Erzsébet, a Szövetség a Közös Célokért igazgatója számolt be.
Elmondta, hogy a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének (KCSSZ) alapításában 2001-ben három szlovákiai nagycsaládos szervezet vállalt szerepet: FECSKE Nagycsaládosok Társulása (elnöke Dr. Tóth Attila), a Mátyusföldi Nagycsaládosok Egyesülete (elnöke a peredi Pásztor Csaba), a Kistárkányi Nagycsaládosok Egyesülete (elnöke Buzogány Katalin).
A KCSSZ a budapesti Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve 2012 tavaszán alakította meg a Kárpát-medencei Családláncot, amelynek célja, hogy felkutassa és összefogja a határon túli magyarlakta területeken a családdal foglalkozó civil szervezeteket, a nagycsaládos egyesületek mellé.
A Családlánc bővítése további tagokkal Felvidéken azonban sajnos két évig váratott magára, sokáig a felvidéki láncszem volt a leggyengébb a Családláncban.
A KCSSZ vezetői részt vettek 2013. július 18-án a tallósi Esterházy kastélyban megrendezett ünnepségen, több felvidéki szervezet összefogásával megtartott emléknapon. Az alkalmat az adta, hogy 250 évvel ezelőtt itt nyílt meg az első magyar állami árvaház, és itt ünnepelte a Mátyusföldi Nagycsaládosok Egyesülete megalakulásának 15. évforudlóját.  A KCSSZ vezetői itt kérték fel a Szövetség a Közös Célokért társulást, hogy koordinálja a Családlánc erősítése érdekében szervező munkát a Felvidéken. Rövid idő alatt, 2013 júliusától több szervezet kérte a felvételét a Családláncba.  Tizenegy új szervezet csatlakozásra Rozsnyón került sor, ahol „ A család a nemzet alappillére ” címmel 2013. november 8-án konferenciát szervezett a Szövetség a Közös Célokért társulás (SZAKC) és a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége (KCSSZ).  A rozsnyói  konferencia egyik programpontja volt, hogy a KCSSZ által létrehozott Családlánchoz csatlakozó új felvidéki szervezetek aláírták a csatlakozási nyilatkozatot: A FEMIT (Felvidéki Magyar Ifjúságért Társulás) elnöke, Győri Margit Dunaszerdahelyről, a Jóindulat-Dobroprajnosť társulás elnöke, Puss Sándor jezsuita szerzetes, a Kuckó polgári társulás elnöke, Csémi Ildikó Komáromból, a Szövetség a Közös Célokért társulás igazgatója Pogány Erzsébet, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség elnöke, Csémi Szilárd megbízásából Kukoricás Róbert, a Szlovákiai Református Egyház Diakóniai Központ igazgatója Rácz Jolán Marcelházáról, a Carissimi polgári társulás elnöke, Tóth Erika megbízásából Zupko Mária, a KIK- Keresztény Ifjúsági Közösségek, Nagy Attila elnök nevében Puss Sándor jezsuita szerzetes, a Komáromi Protestáns Nőegylet elnöke, Körtvélyesi Piroska nevében Gál Mária, a Jó Pásztor szervezet vezetője, Szabóné Kozár Éva Perbenyikből. Továbbá csatlakozott a somorjai Vita Humana polgári társulás is, melynek elnöke Bándy Katalin. És azóta a szervezetek sora még tovább nőtt. A csatlakozó szervezetek feladatul tűzték ki a gyermekekkel való foglalkozást, a család intézményének erősítését, ezáltal a felvidéki magyar közösség építését. A Családlánc továbbra is nyitott minden gyermekekkel és családokkal foglalkozó felvidéki magyar szervezet előtt, hangsúlyozta a koordinálást végző szervezet igazgatója.
Pogány Erzsébet a konferencián elmondta azt is, hogy szlovák konzervatív, keresztény érzelmű szervezetek 2013 decemberében, Szövetség a Családokért néven mozgalmat indítottak, amely arra hivatott, hogy közös összefogással támogassa a házasság és a család intézményét. Pártpolitikától és vallási felekezetektől függetlenül mindazon civil szervezetek felkutatását és megszólítását kezdeményezi. A felhívásra több szlovákiai magyar szervezet is reagát, amelyek támogatják a szlovák Kereszténydemokrata Mozgalom alkotmánymódosítási javaslatát is, hogy a magyar alaptörvényhez hasonlóan rögzítsék: a család alapja az egy férfi és egy nő házassága.
A konferencia után a parlament delegációs termében került sor a Családlánc mozgalom megbeszélésére, ezen részt vettek a Családláncba bekapcsolt szervezetek képviselői, Délvidékről, Erdélyből, Kárpátaljáról, Felvidékről és Magyarországról.
A megbeszélésen Szabó Endre a KCSSZ elnöke és Vári Ferenc a KCSSZ alelnöke tájékoztatta a jelenlévőket a 2014-es évre vonatkozó tervekről a Családlánc mozgalmon belül. Stratégia terv, hogy változzon és elérhetőbb legyen a támogatási rendszer. Régiónként egy-egy nagy rendezvényt támogatnak, a több helyi, civil szerveződés mellett.  Fontosnak tartják, hogy az egyes rendezvényeken családokkal foglalkozó előadások is elhangozzanak. Helyi rendezvényekre és táborokra lehet támogatást igényelni. A programtervezetek beadási határideje március 17-e, eddig kell eljuttatni a KCSSZ vezetőihez a program-tervezetet. A KCSSZ két központi rendezvényt szervez: Május második hétvégéjén Kolozsváron tartja a 2014-es évi közgyűlését, ősszel pedig egy szakmai képzésen vehetnek részt a tagszervezetek vezetői.
A megbeszélésen jelen levő családszervezetek vezetői beszámoltak a tevékenységükről. Az elmondottak alapján biztosak lehetünk benne, hogy a Kárpát-medencében érdemi munka folyik a családok és magyarságunk megtartása érdekében.
Felvidékről Tóth Attila, a FECSKE Nagycsaládosok Társulásának elnöke beszámolójában elmondta, hogy a pozsonyi napok keretén belül szerveztek egy Családnapot, ahol a családok ingyen meglátogathatták Pozsony múzeumait és az állatkertet. Ádventkor pedig koncertsorozatot szerveztek Nyitraegerszegen.
Buzogány Katalinnak, a Kistárkányi Nagycsaládosok Egyesülete elnökének beszámolójából kiderült, hogy sok rendezvényük volt a 2013-ban: Amellett, hogy Nagytárkányban egy közösségi házat működtetnek, farsangi ünnepséget, két lelkigyakorlatot, egy egész hétvégés ismeretterjesztő- tanácsadó előadássorozat szerveztek szülőknek. Karácsonykor rászorulóknak ételt osztottak, és megrendezték a nagycsaládosok karácsonyi ünnepségét. Januártól pedig hét munkás segíti az egyesületük munkáját.
A beszámolókból megtudhattuk, hogy február 22-én két esemény is lesz, Zoboralján és Nagytárkányban. A FECSKE Nagycsaládos Egyesület, a helyi egyházközösség és a mosonmagyaróvári Életfa nagycsaládos egyesület szervezésében „Házasság, család, jövő” címmel családos rendezvényt szervez a csitári kultúrházban.
A nagytárkányi székhelyű Nagycsaládosok Egyesülete szervezésében pedig február 22-én Nagytárkányban a „Nyissunk egymás felé” című rendezvény, melynek célja azon civil és egyházi szervezetek felkutatása, melyek gyerekekkel , sérültekkel és családokkal foglalkoznak.
Both Hedvig, a SZAKC munkatársa elmondta, hogy a felvidéki családszervezetek körében nagy az érdeklődés a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által szervezett Erzsébet-tábor iránt, amit a Családlánc mozgalom határon túli tagszervezetei számára hirdettek meg nyárra a Balatonhoz.
A rendezvény után Rácz Jolán, a Szlovákiai Református Egyház Diakóniai Központjának igazgatója megírta a szervezőknek, hogy az országház lépcsőjén állva arra gondolt: „Kiskorúsított állapotából kerül lassan-lassan felnőtt korba az elcsatolt területeken élő magyarság, amikor oda lesz szabad bemenetele, ami eddig is megillette, ami korábban vérség és örökség jogán is az övé volt. Ennek a valóságnak a tényét nyújtotta számomra a szombati nap. Ez az élmény sokkal intenzívebbé vált, hogy családtagjaimmal együtt élhettem meg. Köszönet érte mindenkinek. ”
Győri Margit, FEMIT elnöke Dunaszerdahelyről szintén nagyon örült a meghívásnak, életre szóló élmény volt és megköszönte a szervezők fáradságos munkáját.
Danczi Mónika a cserkészszövetség nevében elmondta, megtisztelő volt az Országházban vendégeskedni és tartalmas élmény. A cserkészfiúk is meglepő figyelemmel követték a felszólalásokat. „Nem fogjuk elfelejteni, míg élünk, az biztos” – írta.
A parlamentben zajló események megerősítették őt abban, milyen fontos az összmagyarság összetartozása, a családok életének alapjaihoz, erkölcsi mércéjéhez való ragaszkodás. Szeretné, ha a Családláncban konkrét feladatuk volna.
„A parlamentből az eszmék iránti elkötelezettséggel és megerősödött tartással indultunk tovább, hogy mindennapjainkban vagy ünnepeinken ezekről tanulságot tegyünk és védelmezzük” – írta Danczi Mónika a szervezőknek.
A családos találkozó résztvevői a konferencia után a Hadtörténeti Múzeumba és az Erkel Színházba látogattak, hazafelé az egyik gyermek úgy összegezte az élményt: “Kerek egy nap volt ez.” S mi mindannyian, akik ott voltunk, erősen bólogatva adunk igazat neki.

BH, Pog, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”44135″}