44401

„Mindszenty József bíboros életútja példát mutat a magyarságnak és a kereszténységnek” – e szavakkal nyitotta meg Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a Mindszenty Társaság elnöke, a március 1-én megtartott Mindszenty Konferenciát Budapesten, a Parlament Vadásztermében.

Az elnök úr megnyitó beszédében elmondta, hogy a 10 éve működő társaság célja az, hogy a bíboros emlékét erősítse, konferenciák, tanácskozások szervezésével, könyvek, tanulmányok kiadásával, ösztöndíjak odaítélésével, amivel igyekszenek „egészséges Mindszenty-kultuszt” létrehozni.
Az idei évben a Mindszenty Emlékérmet Kuklay Antal nyugalmazott plébános és Zinner Tibor jogtörténész vehette át.
Megemlékeztek Szőke Lajos szalézi atyáról, aki hivatalosan vezette a bíboros boldoggá avatásának eljárását, és bemutatásra került a Regőczi István atya által őrzött Mindszenty gyűjtemény, melynek a Kútvölgyi Engesztelő Szűz Mária Kápolna ad otthont. A kápolna udvarán – mely zarándokhely is – helyezték örök nyugalomra Regőczi atyát, akit az „Isten vándora” néven ismernek sokan.
Az előadások közt szerepelt a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye üldözésének kutatása/ 1993-2014/ Puskás László görög katolikus pap előadásában.
Fukszberger Imre Csehimindszent polgármestere, és Déri Péter a község plébánosa, beszámolóiban ismertette a Mindszenty-zarándoklatokat és a bíboros szülőházából átalakított zarándok – és emlékház helyzetét, mely pályázati pénzekből és adományokból jött létre, újult meg. Az engesztelő imaórákra szeretettel várják a zarándokokat.
A „Nem egyházi kezdeményezés Mindszenty József emlékének őrzésére” címmel Fülöp István alezredes, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön munkatársa számolt be a Mindszenty Emlékszoba létrehozásáról, és ismertette a bíboros ott tartózkodásának feltárásáról szóló munkáját.
Mindszenty bíboros boldoggá avatásának jelenlegi helyzetéről Kovács Gergely okleveles posztulátor számolt be.
Az ünnepség keretében számos középiskolás diáknak Mindszenty –ösztöndíjat adtak át. A diákok a Mindszenty Alapítvány és a Mindszenty Társaság által meghirdetett pályázatok felhívására, a „Devictus vincit – Legyőzve győz” és az „Egyházüldözés a Rákosi –Kádár diktatúrában”címen nyújtották be kutatásaikat, pályamunkáikat.
„A bíboros élő hitet táplál, és emlékezete jelen van akkor is, amikor róla beszélünk” – hangsúlyozta a konferenciát bezáró beszédében Lezsák Sándor, a Mindszenty Társaság elnöke.
Ez év májusában, Esztergomban egész alakos Mindszenty-szobor avatására kerül sor. Már több éve minden hónap 6-án engesztelő szentmisét mutatnak be az esztergomi altemplomban, melyet még a megboldogult Regőczi atya kezdeményezett.
Párkány és vidékéről öten vettek részt a lélekemelő rendezvényen, a Limes Anavum Társulás szervezésében.

Berényi Kornélia, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”38746,36366,35895,33216,28428,23422″}