44862

Ipolyságon rendhagyó pedagógusnapi ünnepség keretén belül osztották ki az Ex Libris – Magyar Művészetért Díjat. Többek között Dolník Erzsébet és Újváry Lászlót is kitüntették.
A díjátadón jelent volt Gubcsi Lajos, a Magyar Művészetért Alapítvány elnöke, a művészeti díj kuratóriumának az elnöke. Csáky Pál az alapítvány felvidéki kuratóriumának elnöke. Szigeti László, az MKP OT elnöke, Molnár Imre, történész, a magyar külügyminisztérium munkatársa. Továbbá az Ipoly és Garam mente oktatási intézményeinek vezetői és tantestületeinek a tagjai.
„Ünnep akkor van, amikor a lelkünk ünneplőbe öltözik. Ipolyságon most méltán ünnepelünk” – kezdte pedagógusnapi beszédét Csáky Pál. Hangsúlyozta az anyanyelvi oktatás fontosságát, ha nem anyanyelvi közegben és nem magyar gondolati körben nő fel a gyerek, akkor abból egy belsőleg üres ember képződik. „Az Ipoly és Garam mente pedagógusai előtt tisztelgünk a mai napon. Az itteni tanároknak nem kell szégyenkezniük az helyi iskolák miatt. Van mit felmutatniuk, s vállalható és erőteljes jövő előtt állnak az iskolák. Akkor ünnep az ünnep, mikor megtiszteljük azokat, akik már valamit letettek az asztalra. Méltán lehetünk büszkék a régió iskoláira” – mondta ünnepi beszédében Csáky Pál.
Gubcsi Lajos díjalapító ünnepi szónoklatában kiemelte a pedagógusok szerető felelősségét a jövő iránt. „A díját olyan személynek hoztuk létre, aki a maga helyén és maga idejében újratermeli a magyar identitás elemeit. Mindenekelőtt az iskolák és a tanárok érdemlik ki a díjat, hiszen rájuk bízzuk a gyermekeinket. A díjazottak legyenek büszkék arra, hogy magyarok” –foglalta össze a díj jelentőségét. Megjegyezte, magyar nemzetet erős kohézió működteti, ennek köszönhetően nem vesztek el az évszázadok sodrásában sem. Az Ex Libris Díjjal a pedagógusok fáradhatatlan munkája előtt tiszteleg az alapítvány, mondta végezetül Gubcsi Lajos.
Az Ex Libris Díjban részesült két jubiláló ipolysági iskola, továbbá a város és tágabb környékének iskoláiban oktató tanárok. Portálunk értesülései szerint az oktatási intézmények és az alapítvány felvidéki kuratóriumának tagjai javasoltak pedagógusokat, akiket az iskolák tanári kara és a kuratórium tagjai érdemesnek találtak a jelentős elismerésre.
A Szondy György Gimnázium megalakulásának századik évfordulója alkalmából érdemelte ki a díjat. Molnár Imre, a gimnázium egykori diákja laudációjában felvázolta a száz év főbb sorsfordító eseményeit. „Az iskola sikeresen őrt áll két kultúra határán, megőrizve a környék hagyományait. Még a vészterhes időkben is tolerancia iskolája volt a gimnázium” – hangzott el a díjátadáson. Kitért arra, hogy a gimnázium igazi iskola a határon, a lét s nem lét határán. Pozitív hagyatéka méltóvá teszi a fennmaradásra, jeles példát mutatva az idejáró diákoknak. A díjat Petrezsél Zsuzsa, az intézmény igazgatónője vette át.
A Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola tavaly ünnepelte megalakulásának huszadik évfordulóját. Ez alkalomból kapta meg az elismerést. Zolczer György atya, az iskola volt diákja méltatta a díjazott katolikus iskolát. „A tökéletes és teljes bölcsesség maga az Isten. Az oktatási intézmény nem fél ezt a hitét megvallani. Erre tanítja a diákokat, a bölcsesség kezdete az Úr félelme. Nemcsak tudást, hanem bölcsességet is közvetít, tanítás mellett nevel is” – fejtette ki az atya. A kitüntetést Pálffy Dezső, az iskolaközpont igazgatója vette át.
A Szondy György Gimnázium nyugalmazott magyartanárát, Vass Ottót javasolta az Ex – Libris Díjra. A főiskola elvégzését követően az iskola tanára lett, 1963-ban megalapította a József Attila Irodalmi Színpadot, melyet több mint három évtizeden át vezetett. Számtalan elismerést szerzet az évek alatt. Vass Ottó a szlovákiai magyar szavalóművészet élő legendája, mondta köszöntőbeszédében Petrezsél Zsuzsa. A versmondásról hiánypótló kézikönyvet is írt, melyben a tapasztalatait írta meg.
Píri Lajos a Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola egykori igazgatója kapta meg az intézmény pedagógusainak ajánlásával a díjat. Píri az ipolysági gimnáziumban érettségizett. Az egyetemen matematika-fizika szakos tanári oklevelet szerzett. Stúdiumot követően visszatért a városba, ahol nyugdíjba vonulásáig tanított. A kilencvenes évek második felétől egy évtizeden át vezette az egyházi oktatási intézményt. „Tíz év alatt biztosította az iskola fennmaradását. Megteremtette annak feltételeit, hogy fiatal kora ellenére ismert és elismert legyen az iskola. Pályafutása alatt számtalan olyan embert nevelt ki, aki a felvidéki magyar nemzet meghatározó személyei lettek” –fogalmazta meg a laudációban Pálffy Dezső.
Az Ipolysági Szakközépiskola pedagógusgárdája Danis Ferenc egykori igazgató, jeles helytörténészt jelölte az elismerésre. Bugyi István az iskola jelenlegi vezetője méltatásában jelezte Danis humánus mivoltát. Évtizedekig sikeresen vezette a szakközépiskolát, az igazgatósága alatt jelentős fejlesztésekre került sor az intézményben. „Danis Ferencben, egy őszinte, jóindulatú nagy tudású elhivatott vezetőt ismerhetünk meg. Tevékenységében mindig szem előtt tartotta az iskola tanárainak és diákjainak az érdekeit” –summázta Bugyi István.
A zselízi Comenius Gimnázium tantestületéből Gubík Máriát kapta meg a díjat. Több mint három évtizede oktat a gimnáziumban. Magyartanárként számtalan sikert ért el növendékeivel a szavalóversenyeken. „Minden nap próbálja azt a tüzet, azt az elhivatottságot átadni a diákoknak, ami őt jellemzi” – szólt Cserba Katalin méltatásában.
Az ipolysági Pongrácz Lajos Alapiskola egykori igazgatója, Lendvay Tibor részesült az elismerésben. Mint Lészkó Katalin iskola igazgatója elmondta, a díjazott közéleti tevékenysége kiterjedt, számtalan civil szervezet alapító tagja. Több publikációja jelent meg a pedagógus tematikában. Jelentős a szerepe a Pedagógus Fórum szerkesztésében. Országos irodalmi vetélkedőt szervezett az ipolysági intézmény falai között, emellett a honti pedagógusoknak is rendezett szakmai tanácskozásokat. „Pályafutása során fontosnak tartotta a tanulok nemzeti öntudatra való nevelését, a magyar iskolák pedagógusainak az önszervezését” – állt a méltatásban.
Az ipolybalogi Ipoly Arnold Alapiskola id. Molnár Barnabást, az intézmény volt igazgatóját díjazta. A nyugalmazott tanár a pályáját a Nagykürtösi járásban kezdte, a hatvanas évektől oktatott Ipolybalogon, több mint ötven évet töltött a katedrán. Szakmai továbbképzéseket tartott a járás magyar nemzetiségű matematikatanároknak. Közéleti tevékenységet fejtett több helyi szervezetben is.
Az ipolynyéki Balassi Bálint Alapiskola Kossuth Mária Magdolna tanárnőt terjesztette fel a kitüntetésre. Az ipolysági érettségit követően Nyitrán szerzett magyar-szlovák tanári oklevelet. Friss diplomásként a Nagykürtösi járásban került, 1980 és 2005 közt volt az ipolynyéki intézmény oktatója. „Emberszeretetével kivívta a kollégák elismerését, valamint a szülők és gyermekek szeretetét. Generációk egész sorát tanította anyanyelvére, a magyarság büszke vállalására” – mondta beszédében Jusztin Imre az ipolynyéki intézmény vezetője.
Apa Vilmos az ipolyszakállosi alapiskola volt igazgatója vehette át a díjat. Az ipolyszakállosi születésű Apa Vilmos Ipolyfödémesen kezdett tanítani, 1965-től oktatott Ipolyszakálloson. Munkásságát szakmai igényesség jellemezte, aktív tagja a szülőfaluja társadalmi életének. A helyi énekkar vezetőjeként nagy sikereket aratott a csoporttal. Éveken át népdalverseny szervezőjeként is tevékenykedett. Jelenleg a helyi evangélikus egyházközség kántora.
Az alapítvány felvidéki kuratóriuma két személyt javasolt az elismerésre. Dolník Erzsébetet Kiss Beáta méltatta. Mint hangsúlyozta, a jó tanár személyét nehéz megfogalmazni: „egy biztos, hivatássukkal példát mutatnak a környezetüknek, az ifjú generáció számára követendőt.” Dolník Erzsébet életét a szlovákiai magyar oktatásnak szentelte. A laudációban elhangzott, a felvidéki magyar nemzetstratégia fontos része az oktatás, mely a magyar identitás megalapozása volt, ezt válja a díjazott is.
Újváry László lévai születésű pedagógus, színházrendező. Pályafutása során a Lévai járás több magyar településén is megfordult. Oktatás mellet mindig is szívügyének tekintette a versmondást és a színjátszást. A rendszerváltást megelőzően eltávolították a katedrától, ám a színjátszást ekkor is folytatta, mondta Török Alfréd a méltatásban. Léván létrehozta a Bárka Színpadon, mely jelenleg is nagy sikerrel játssza darabjait. Számtalan díj tulajdonosa. „Újváry László irodalmi tevékenységét, a tanítót a Lévai járásban szinte mindenki ismeri. Ám megkockáztatom, neve munkásságával együtt ismert és elismert Pozsonytól Ágcsernyőig” – mondta végezetül a méltató.
Gubcsi Lajos díjalapító Felvidék.ma-nak elmondta, az 2009 létrehozott díj harminc évre szól. „Aki a világ magyarságáért bármit tesz, ami maradandó, az felterjeszthető a díjra. Fontos, hogy az a közösség is kapjon a díj által valamit ahol a díjazott él. Szisztematikusan haladunk a Felvidéken, így jutottunk el ma Ipolyságra” – nyilatkozta portálunknak a díjalapító.

További képek a díjátadásról a képgalériában ITT >>>.

Pásztor Péter, Felvidék.ma
Fotó: szerző

{iarelatednews articleid=”44632,44620,44619,36551″}