44697

A Bódva-völgyében és a Kanyapta mentén a szepsi, buzitai, alsólánci, tornai, tornaújfalui, péderi alapiskola, a Szádudvarnoki Szent István Egyházi Iskola, a Szepsi Magyar Tannyelvű Gimnázium, valamint a Szepsi Szakközépiskola magyar tagozata kapcsolódott be a versenybe. A kerületi elődöntő Nagykaposon lesz április 1-jén.

A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából, a Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya társrendezőivel, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézete, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségével, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségével és a Rimaszombati Gömör-Kishonti Népművelődési Központtal közösen 2014-ben meghirdették a XXIII. Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondók, Énekelt Versek, Lírai Színpadok Versenyét.
A meghirdetett a versenyszabályzat értelmében a Csemadok Kassa-környéke Területi Választmány titkársága felkérte szűk régió magyar alapiskoláit és középiskoláit, hogy vegyenek részt ezen a járási megmérettetésen.
2014. február 26-án, kedden a délelőtti órákban zajlott a XXIII. Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondók Versenyének Kassa-környéki járási elődöntője, Szepsiben a Városi Művelődési Központ nagytermében és a Városi Könyvtárban.
A verseny ünnepélyes megnyitóján Zborai Imre, a Csemadok Kassa-környéke Területi Választmány titkára üdvözölte a résztvevőket, a versenyre jelentkezett kisiskolásokat és diákokat, a magyar iskolák igazgatóit, a kísérő és felkészítő pedagógusokat, szülőket és nagyszülőket, a meghívott anyaországi vendégeket, és a szakmai zsűri tagjait. A Csemadok járási titkára megköszönte a Szepsi Városi Hivatalnak és Önkormányzatnak, a Szepsi Városi Művelődési Központ és Városi Könyvtár igazgatónőjének és munkatársainak, mint a járási szavalóverseny házigazdáinak segítségét a verseny előkészítésében.
Továbbá megköszönte a többi társszervezőnek és partnerszervezetnek, az Encsi Polgármesteri Hivatalnak és Önkormányzatnak, valamint az Encsi Városi Művelődési Központnak, mint testvérvárosnak, a Szepsiben működő Bódva-völgyi és Érchegységi Kulturális Központ munkatársainak, a Csemadok Szepsi Alapszervezet vezetőinek, a Szepsi Városi Televíziónak a tartalmas és részletes tudósításokat.
Zborai Imre sajnálatát fejezte ki, hogy pár évvel ezelőtt a Bódva-völgyében két településen is megszűnt a magyar nyelvű oktatás, Szesztán és Zsarnón. Megemlítette, és riasztónak nevezte, hogy az elmúlt évtizedben sorozatban zárták be kapuikat a magyar alapiskolák, és több, magyarok által lakott településen szűnt meg a magyar oktatás, mégpedig Debrődön, Restén, Abaújszinán, Komarócon, Nagyidán.  
Ezek után Zachariaš István, Szepsi város polgármestere, a Kassai Megyei Önkormányzat alelnöke, a Magyar Közösség Pártja megyei elnöke köszöntötte a résztvevőket. Megköszönte a pedagógusoknak, hogy felkészítették a gyerekeket erre a nemes vetélkedőre, majd rámutatott, hogy miként a pedagógusok sokat tesznek az anyanyelv megőrzéséért, hasonlóképpen a Magyar Közösség Pártja is igyekszik mindent megtenni a felvidéki magyarság kultúrájáért és megmaradásáért.
A polgármester elmondta, miért van szükség egyházi iskolára Szepsiben? Mindenki látja, hogy hová vezetett, mit eredményezett nemzeti kultúrpolitikánk és nevelési-oktatási módszerünk. Bejelentette azt is, hogy Magyarország támogatást ad Szepsiben az egyházi magyar iskola megalapítására és felépítésére, amely a 2015/2016-os iskolai évben már fog beindulni.
A megnyitó Vitéz Erika, a Szepsi Városi Művelődési Központ és Városi Könyvtár igazgatónője köszöntő szavaival folytatódott. Ezt követően az igazgatónő, mint a rendezvény házigazdája, üdvözölte a versenyző gyerekeket, a felkészítő pedagógusokat, a szülőket és a vendégeket. A gyerekekhez intézve szavait elmondta: mint régi versmondónak és prózamondónak nem ismeretlen számára, hogy mit élnek át a fellépés előtt a versenyre váró iskolások és diákok. Az izgalom, a lámpaláz velejárója a szereplésnek, ugyanakkor véleménye szerint a részvétel a fontos nem pedig a győzelem. Arra biztatta a gyerekeket, hogy minél több verset tanuljanak meg, hiszen ezek az elkövetkezőkben kapaszkodót jelentenek életük nehéz helyzeteiben és pillanataiban.
A továbbiakban a versenyző gyerekeket, pedagógusokat és szülőket köszöntötte Köteles László is, aki a Csemadok országos alelnöke, megyei képviselő, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet Felügyelő Tanácsának vezetője. Felhívta a figyelmet, hogy mennyire fontos a magyar iskolába való beiratkozás és a magyar anyanyelven való oktatás. A Felvidéken vészesen fogynak a magyar gyerekek, egyre kevesebb és kevesebb gyerek jár a magyar iskolákba. Ezért van szükség az ilyen megmérettetésekre és találkozókra. Egymásért kell élnünk, népünkért kell cselekednünk, ezen a versenyen is a gyerekek mondanak egymásnak ünnepi beszédeket, egymásért is versenyeznek – hangsúlyozta Köteles László.
A járási elődöntő négy kategóriában zajlott, három helyszínen – összesen 53 kisiskolás és diák jelentkezett a megmérettetésre. Az I. kategóriában, ahol az alapiskolák 1 – 3. évfolyamai versenyeznek, a vers kategóriában 8 kisiskolás, a próza kategóriában pedig 10 gyerek jelentkezett, a II. kategóriában, ahol az alapiskolák 4 – 6. évfolyamai versenyeznek, a vers kategóriában 10 tanuló, a próza kategóriában pedig 8 iskolás jelentkezett. A III. kategóriában, ahol az alapiskolák 7 – 9. évfolyamai vesznek rész a vetélkedőn, a vers kategóriában 8 diák, a próza kategóriában pedig 7 iskolás jelentkezett, a IV. kategóriában pedig, ahol a középiskolák és szakközépiskolák diákjai versenyeznek, mindössze 2 diák jelentkezett a vers kategóriában. A Bódva-völgye és a Kanyapta mente magyar iskoláiból csupán 5 alapiskola és gimnázium küldött és készített fel gyerekeket a járási elődöntőre, ezek: Szepsi (18 gyerek), Buzita (19), Torna (11), Tornaújfalu (2) és Szádudvarnok (3). Péderben és Alsóláncon, a magyar kisiskolák igazgatói ígéretet tettek, hogy jövőre ugyancsak felkészítik a gyerekeket erre a járási versenyre. A járási megmérettetésen a legkisebbek a városi kultúrház alatti F-klubban mérték össze tudásukat, a nagyobbak a kultúrház nagytermében, a legnagyobbak, III. és a IV. kategória versenyzői pedig a városi könyvtár olvasótermében versenyeztek.
Az öt magyar intézmény 53 benevezett versenyzőjének előadását, akik közül csak 51 versenyző jelent meg a megmérettetésen, 9 fős szakmai zsűri felügyelte és kísérte figyelemmel: az I. kategóriában Péderi István, nyugalmazott középiskolai tanár Encsről, Musinsky Edit, a Közös Tanügyi Hivatal képviselője, Szepsiből és Tóth Sándor, nyugalmazott magyar szakos tanár Rozsnyóról. A II. kategóriában Széplaki Lászlóné Katalin, nyugalmazott pedagógus Encsről, Juhász Dósa János, a gomorilap.sk portál főszerkesztője Rimaszombatról és Koronczi Gyula, a Szepsi Egressy Béni Vegyeskar vezetője Jászóról. A  III. és a IV. kategóriában pedig Havasi Péter, újságíró, rádióriporter, a Kassai Figyelő főszerkesztője Kassáról, Fecsó Ivett, a Szepsiben működő Bódva-völgyi és Érchegységi Kulturális Központ munkatársa és Köteles László, a Csemadok országos alelnöke.
A versenyszabályzat szerint a járási elődöntőről a kerületi elődöntőre kategóriánként, az I., a II. és a III. kategóriából, 4 – 4 (Vers – Próza) versenyző juthatott tovább, a IV. kategóriából pedig 1 – 1 versenyző. A szakmai zsűri mindhárom helyszínen szakmailag, egyénenként értékelték a kisiskolások és diákok előadásait.
Az ünnepélyes eredményhirdetés előtt Zborai Imre, a Csemadok járási titkára rövid bevezetője után a szakmai zsűri részéről a zsűri elnökei, Péderi István, Széplaki Lászlóné Katalin és Havasi Péter értékelték a versenyzők hozzáállását és teljesítményét. A zsűri elnökei kihirdették a továbbjutókat, akik aranysávos minősítést szereztek, majd kihirdették, kiket részesítettek ezüstsávos és bronzsávos besorolásban. Minden versenyző elismerő oklevelet, valamint emléklapot kapott. Valamennyi versenyző a Csemadok Kassa-környéke Területi Választmány titkársága és a Szepsiben működő Bódva-völgyi és Érchegységi Kulturális Központ jóvoltából könyvjutalomba is részesültek.
Nagykaposon, az országos elődöntő kerületi fordulóján járásunkat, a Kassa-környéki járást, az I., a II., a III. és a IV. kategóriában összesen 13 versenyző képviseli. A járási fordulón mutatott és elért eredmények alapján a Kassa-környéki járásunkat a kerületi elődöntőn a következő versenyzők képviselik:
Az I. kategóriában 4 (2 – 2) kisiskolás jutott tovább.
Vers: Viszlai Anna Rozália, Szepsi Alapiskola, Budai Mátyás, Tornai AI,
Próza: Képeš Lóránt, Buzitai AI, Nagy Gábor Áron, Buzitai AI.
A II. kategóriában 4 (2 – 2) iskolás jutott tovább.
Vers: Dobos Orsolya, Szepsi AI, Szitás Szofia,
Próza: Tóth Krisztina, Buzitai AI, Káposztás Mihály, Szádudvarnoki AI.  
A III. kategóriában 4 (2 – 2) tanuló versenyezhet a kerületi fordulóban.
Vers: Grešo Noémi, Buzitai AI, Kamenický Bernadett, Buzitai AI,
Próza: Bodnár Attila, Szepsi AI, Füleky László, Tornai AI.
A IV. kategóriában 1 (1 – 0) középiskolás diák jutott tovább.
Vers: Krajňák Edina, Szepsi Gimnázium.

A XXIII. Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondók Versenyének kerületi elődöntője Nagykaposon, a Városháza nagytermében lesz, 2014. április 1-jén, kedd délelőtt. A kerületi elődöntőn már mind a hét kategóriában, több mint száz versenyző méri össze tudását, ahol az alapiskolások és a középiskolások mellett bekapcsolódnak az egyetemisták és a felnőttek is, korhatár nélkül, sőt az énekelt versek, és a lírai színpadok, versszínházak versenyére is sor kerül. Képviselete lesz a Rozsnyói, a Kassa-városi, a Tőketerebesi (Királyhelmec), a Nagymihályi (Nagykapos), és a Kassa-környéki járásnak.
A megmérettetés országos döntője a hagyományokhoz híven ismételten Rimaszombaton lesz, 2014. április 24. és 26. között. Reméljük, lesznek sikeres versenyzőink, akik a Kassa-környéki járást, a Bódva-völgyét és a Kanyapta mentét képviselik majd az országos döntőn Rimaszombatban.  
A Csemadok Kassa-környéke Területi Választmány Elnöksége és titkársága a kerületi fordulóra továbbjutott versenyzőknek gratulál, sikeres felkészülést kíván az elődöntőre, a kerületi megmérettetésen pedig sok sikert, becsületes hozzáállást és minél jobb eredményeket kíván a versenyzőknek. 

További fényképek a Képgalériánkban ITT>>.
Zborai Imre, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”39468,38708,38439″}