45074

A Felvidék.ma oldalán is már többször írtunk az európai polgári kezdeményezésről, melynek elsődleges célja kezdeményezési jogot adni az Európai Unió polgárainak. A témát Klenovics Gábor, az MKP EP-képviselőjelöltje hozza még közelebb.

A polgároknak az általuk fontosnak vélt témákban lehetőségük van jogalkotási javaslatot kezdeményezni. A polgári kezdeményezés alapjait a Lisszaboni Szerződés fektette le, melynek segítségével 2012. áprilisától a polgárok közvetlenebb módon szólhatnak bele az európai kérdésekbe. Ehhez azonban legalább 1 millió aláírás szükséges, mellyel kérik az Uniót egy új jogszabály megalkotására.
Mielőtt azonban elkezdenénk gyűjteni az aláírásokat, nem árt tudni pár dolgot.
1. A kezdeményezésnek az Unióval kapcsolatosnak kell lennie és az Európai Bizottság hatáskörébe tartozó kérdésre kell irányulnia. (És gyakran itt ütközik akadályba a dolog, hiszen pl. a kisebbségi kérdések tagállami hatáskörbe tartoznak, ezért ebben a témában nem lehet, illetve csak nagyon körültekintően lehet előrelépést elérni).
2. Még az egész folyamat beindítása előtt polgári bizottságot kell alakítani, amelyhez legalább 7 személyre van szükség, 7 különböző tagországból.
3. A kezdeményezést az Európai Bizottságnál nyilvántartásba kell venni. Ezt az Unió 24 hivatalos nyelvének bármelyikén meg lehet tenni. Ez egyfajta ellenőrző folyamat a Bizottság részéről, hogy még mielőtt 1 millió embert zaklatnának a szervezők az aláírás összegyűjtésével, kiderüljön, hogy a kezdeményezés megfelel e az alapvető feltételeknek (lsd 1. pont). Erre a Bizottságnak 2 hónap áll rendelkezésére.
4. Ezután elkezdődhet az aláírásgyűjtés papírformátumban és az interneten is. Mindehhez a Bizottság egy ingyenes szoftvert bocsát rendelkezésre.
5. Az aláírásoknak az Uniós országok legalább negyedéből kell lennie, jelenleg 7 tagállamból. Az aláírásgyűjtésre 1 év áll rendelkezésre.
6. Ezen kívül országonként megvan egy bizonyos minimális követelmény az aláírások számát illetően. Mégpedig az adott ország európai parlamenti képviselőinek a 750-szerese.
7. Ha összegyűlt a legkevesebb 1 millió aláírás, minden érintett országnak ellenőriznie kell a sajátjában összegyűlt adatokat. Az ellenőrzésre három hónap van.
8. Amennyiben minden követelménynek megfelel a kezdeményezés, úgy az bemutatásra kerül az Európai Bizottságban és az Európai Parlamentben is és a Bizottság 3 hónapon belül tájékoztatja a kezdeményezőket a további lépésekről.

A bevezetéstől eltelt két évben eddig összesen két európai polgári kezdeményezés volt sikeres. Ez is jól példázza, hogy a folyamat összetett és alapos előkészületet igényel. A történelmileg első eredményes kezdeményezés a „right2water” nevet viseli, mely arra kéri az Európai Bizottságot, hogy olyan törvényt hozzon, mely elismeri a víz- és szennyvízhálózathoz való hozzáférési jogot és támogatja azt, hogy a víz és szennyvízelvezetés mindenki számára közszolgáltatás legyen.
A második sikeres kezdeményezés a „One of Us”, vagyis az „Egy közülünk” kezdeményezés, mely az emberi méltósághoz, az élethez való jogot veszi védelmébe a fogantatás pillanatától kezdve. Ennek a nyilvános meghallgatása éppen a napokban zajlik az Európai Parlamentben.
A kisebbségi jogok terén is beindult több kezdeményezés. A Székely Nemzeti Tanács, az Erdélyi Magyar Néppárt közösen az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanáccsal, valamint az Európai Nemzetek Föderális Uniója (FUEN), az RMDSZ, a Dél-Tiroli Néppárt és az Európai Nemzetiségek Ifjúsági Szervezete párhuzamosan, egymástól függetlenül útnak indították saját kezdeményezésüket. Az utóbbi indítvány, a szakértők bevonásával elkészített „Minority SafePack” nevet viselte.
Azonban mindhárom beadványt még az aláírások összegyűjtése előtt, az elő-ellenőrzési stádiumban elutasította a Bizottság azzal az indoklással, hogy az európai sokszínűség megőrzését célzó kezdeményezések nem tartoznak az Unió jogalkotási hatáskörébe. Bár a Bizottság elismerte, hogy a kisebbségekhez tartozók jogainak tiszteletben tartása az unió egyik értéke, ugyanakkor hozzátette, hogy a Szerződések nem nyújtanak törvényes alapot a kisebbségekhez tartozó személyekkel kapcsolatos jogalkotáshoz. Így tehát nem is indulhatott be az aláírásgyűjtési folyamat. Mindhárom kezdeményezés alkotói az Európai Unió luxembourgi Bíróságához fordultak jogorvoslatért.
Bővebb információk – magyar nyelven is – a http://ec.europa.eu/citizens-initiative címen érhetőek el.

Klenovics Gábor, Brüsszel/Felvidék.ma
A szerző az MKP 7-es számú európai parlamenti képviselőjelöltje
Kövesse a facebookon is: https://www.facebook.com/gaborklenovics
{iarelatednews articleid=”41963,40908,40899,40322,37665,35650″}