46113

(Bugár Béla Bárdos Gyulához írt levele kapcsán)
Valóban nagyon szép dolog, hogy Bugár Béla kiáll a felvidéki elszakított magyar nemzeti közösség egysége mellett, és igazán veretes szavakkal ecseteli ennek szükségét és pártoktól független tiszteletét a Csemadok berkeiben. Mindezt annak kapcsán fogalmazza meg, hogy az egyébként kiváló Kisbojtár felléphessen Párkányban, ahol az együttes jelenlegi vezetője miatt (megj.: mivel magyar emberhez méltatlan szervezet kalapjának bokrétájaként bohóckodott, bohóckodik (?)… ) a csoportot sem kívánják a Csemadok helyi rendezvényén szerepeltetni.
Micsoda nemes gondolatok! – mondhatják a korábban újságot nem olvasó tájékozatlanok és a fiatalabbak. Nagy kár viszont, hogy Bugár Béla sem mint pártelnök, sem mint ember nem tud sem magatartásával, sem életpályájával tisztes értékeket felmutatni mindezek szellemében, hiszen már 1992-ben megtagadta az együttműködést a prágai parlamentben az egységes magyar frakcióval, és rövid úton kirúgta (akkori pártvezéri szerepével visszaélve) azokat, akik a magyar egységre törekedtek a pártjában (Magyar Ferenc, Szőcs Ferenc, Novitzky Béla, Varga Olivér), és bírálni merészelték az MKDM ki tudja honnan és kik által páholyba segített elnökét…
Bugár úr! Már akkor az egységbontás, széthúzás, megosztás szellemi vezéralakja volt! Ön azt szeretné, régi jó „szocialista demokratikus” diktatúrában szocializálódott értelmével, hogy a Csemadok országos elnöke rendelje el, hogy mit akarjanak, mit tegyenek, hogyan gondolkodjanak a Csemadok helyi szervezetei, hogy amint az MKDM-ben ezt praktizálták, adják ki az engedetlenek, önálló véleménnyel bírók és nem hajbókolók útját…
Béla úr! Ennek a kézi vezérlésű önkénynek már 24 esztendeje mifelénk is befellegzett, bár még (a Most-Hídnak is köszönhetően) a demokratikus viszonyoktól messze járunk, és a Beneš-dekrétumoktól az önrendelkezési jogokig van még legalább ezer esztendős pótolnivalója az országnak… De legjobb lenne, ha aggódó levelei helyett tükörbe nézne, visszaadná a harminc ezüstöket, és levonná a konzekvenciát, ahogyan azt a Názáretit eláruló ügynök a hamis csókja után megtette volt annak idején…
Ez a szómondásom!

Mihályi Molnár László, Felvidék.ma
A szerző a magyar képviselők Coexistencia frakciójának vezetője volt a prágai Szövetségi Gyűlésben 1992-ben

Háttér:
Bugár Béla Bárdos Gyulához, a Csemadok elnökéhez címzett nyílt levelét közvetlenül az EP-választások előtt jelentette meg a párt hivatalos most-hid.sk oldalán. Azóta ezt a bejegyzést törölték: http://strana.most-hid.sk/hu/news/bugar-bela-nyilt-levele-csemadok-elnokenek 
Vonatkozó cikkünkben azonban lementettük, ott elolvashatják.
{iarelatednews articleid=”45979″}