45835

A komáromi református templomban a május 18-ai istentisztelet keretében a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke Főtiszteletű Fazekas László felolvasta az Európai Protestáns Egyházak Tanácsának levelét.
A felhívás az európai parlamenti képviselő jelöltek választására hívja fel a figyelmünket. Az Európai Protestáns Egyházak Tanácsa kéri a tagegyházak választópolgárait, hogy 2014. május 24-én menjenek el szavazni és voksoljanak azokra a parlamenti képviselő jelöltekre, akik a keresztyén/keresztény értékeket vallják, vállalják és képviselik.
Kérem, engedjenek feltenni egy kérdést: mi, a felvidéki magyar nemzetközösség tagjai, keresztyének/keresztények, akarjuk-e képviseltetni értékeinket?
Ha Ön elmegy szavazni, akkor vállalja a felelősséget önmagáért, a házának népéért, családjáért, az egyházáért, a hazáért. Ha Ön elmegy szavazni és választ, akkor viseli a felelősséget a felvidéki magyar nemzetközösségért és annak keretében a magyar keresztyén/keresztény családokért.
Én, református keresztyén presbiter és gondnok, elmegyek választani. Éllek a lehetőséggel beleszólni az Európai Parlament döntéshozatalába. Protestálni kívánok a keresztyén értékek mellett. Az öt évben egyszer nem akarom könnyelműen eldobni a felelősség viselését. Ezáltal felvállalom a felelősséget magamért, egyházamért, hazámért, és viselem a felelősséget Önért, az Ön családjáért és a felvidéki magyar nemzeti közösségért.
Ön akarja vállalni a közösséget és akarja viselni a felelősséget?

Fekete Vince, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház főgondnoka