46433

A Több mint szomszéd Magyar Kulturális Hét Pozsonyban rendezvénysorozat záró hangversenyén,  június 16-án a pozsonyi Vigadó nagytermében Balatoni Mónika, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kulturális diplomáciáért felelős államtitkár köszöntötte a résztvevőket.  Az alábbiakban a Vigadóban elhangzott beszédjét közöljük:
Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy köszönthetem Önöket az idén hagyományteremtő céllal megrendezett Magyar Kulturális Hét Pozsonyban programsorozat zárórendezvényén. A mostani alkalomra azonban sokkal inkább úgy tekintek, mint egy intenzív folytatásra és nem mint valaminek a zárására. Hiszen minket egy nagyon sokrétű kapcsolatrendszer köt össze, Szlovákia több mint szomszéd.
Engedjék meg, hogy ezúttal köszönetemet fejezzem ki a Kassa Európa Kulturális Főváros 2013 program kapcsán kialakult szoros kulturális együttműködésért. A főkonzulátus által szervezett programok lebonyolítása kitűnő alkalmat jelentett kultúráink közös megjelenítésére.
Meggyőződésem, hogy a Magyar Kulturális Hét kezdeményezése, akárcsak az előbb említett programsorozat keretében kialakult együttműködés jó és követendő példaként szolgált. Szolgál most, 2014-ben, mikor az év elején felújítottuk közös erővel az alsósztregovai Madách-kastélyt, s szolgálhat a jövőben, mikor reményeim szerint megújulhat a borsi Rákóczi-kastély is. Szándék és elkötelezettség kérdése.
Miért fontos minderről beszélni a mai estén?! Kodály Zoltán, nagyszerű zeneszerzőnk, zenepedagógusunk – így fogalmazott: „Kultúra annyi, mint tanulás”. Mindez a mi értelmezésünkben azt is jelenti, hogy a kulturális kapcsolatok hordozzák magukban egymás megismerésének végtelen lehetőségét, melyhez nélkülözhetetlen egymás kölcsönös tisztelete, a szilárd és megingathatatlan bizalom és / vagy a tartalmakkal teli, egyenrangúságra alapuló, valós együttműködés. Ez utóbbi a nemzetek közötti kiélezett versenyben nélkülözhetetlen. A most záruló rendezvénysorozat nem véletlenül tűzte ki célul, hogy a figyelmet a Visegrádi Együttműködés fontosságára irányítja újfent, illetve alkalmat teremt a V4 elnökség alatt megtapasztalt együttműködés erősítésére. Hogy a következő hónapokban, amikor Szlovákia veszi át a stafétát, ez a folyamatosság kulturális téren se szakadjon meg!
A Visegrádi Csoport országainak együttműködése a történelem során már sokszor bizonyította erejét, gondoljunk csak a 25 évvel ezelőtti, 1989-es eseményekre, amikor Közép-Európa szabadságvágya, nemzeteink közös sikereként szinte újraformálta Európa arcát. Bebizonyítottuk, hogy az együttműködés, a nemzeti szolidaritás a siker záloga. Erre emlékeznek ezekben a percekben Budapesten, ahol Áder János, J. Gauck szabadság körútjuk második állomásaként ma hazám fővárosában találkoztak. A V4 mára védjeggyé vált, lehetőséggé egy hatékony regionális kooperáció mintapéldájává.
Az energetikai, a biztonság- és gazdaságpolitikai, valamint a közlekedési infrastruktúra fejlesztésének fontossága mellet, azonban most a kulturális együttműködés jelentőségére hívom fel az Önök figyelmét. A kölcsönös bizalmon és egymás elfogadásán alapuló együttműködés egyik félnek sem jelentheti önmaga feladását, épp ellenkezőleg az együttműködés alapja az elfogadás, a sokszínűség megtartása, az emberi –és kisebbségi jogok maradéktalan érvényesülése, azok támogatása. Ennek pedig egyik legfontosabb közvetítő csatornái a kulturális kapcsolataink. Hinnünk kell abban a megközelítésben, ahol a kultúra a demokratikus politikai kultúra közvetítője is, óvja és védi egyik legféltettebb kincsünket: a szabadságot, az esélyegyenlőséget, a demokráciát.
A „Több mint szomszéd” kulturális hét sikere jelzi, hogy rátaláltunk arra az útra, amit követnünk kell, arra a széles körű összefogásra, amelyért köszönet illeti Pozsony Főváros és Pozsony Óváros önkormányzatait, a Magyar Művészeti Akadémiát, a szabadtéri fesztivált támogató Nemzetközi Visegrádi Alapot, az anyagi terhek viselésében segítségünkre siető vállalkozásokat, számos civil szervezetet és magánszemélyt.
Önök, a legtöbbet támogatták, a jövőt, az értékeket, és az esélyt kultúráink kölcsönös elismerését, megértését és népszerűsítését!
Ez a Hét is bizonyította: Közép-Európa nemzetei együttesen kell, hogy érvényre juttassák történelmi és földrajzi adottságaikat. Ha egymással szemben határozzuk meg identitásunkat, önmagunkat, akkor nem lehetünk sikeresek. Kívánom, hogy az Önök elnöksége alatt a kulturális hidak tovább épüljenek, s Magyarország kimeríthetetlen kulturális sokszínűséget támogassák a továbbiakban is, merítsenek belőle!
Mi mindig készek leszünk a korrekt együttműködésre! – mondta Balatoni Mónika.

Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”46293,45867,46430″}