46243

A magyar Nemzetgazdasági Minisztérium Tervezéskoordinációért Felelős Államtitkársága társadalmi vitára bocsátotta az Európai Bizottság által még 2012. decemberében kezdeményezett nemzetközi együttműködési programot első tervezetét. A szakmai érdeklődőknek az erre a célra létrehozott online felületen nyílik lehetőségük a véleményük kifejtésére – egy angol nyelvű kérdőív kitöltésével. A határidő 2014. június 16.
A Duna Transznacionális Program a dunai régió országait öleli fel, így Magyarország mellett részese Ausztria, Csehország, Szlovákia, Ukrajna, Moldova, Bulgária, Románia, Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Montenegró, Szlovénia valamint Németország két tartománya (Bajorország és Baden-Württemberg). Az Európai Bizottság által kezdeményezett program a 2014 – 2020 közötti tervezési időszakra szól. Előkészítését a Duna-partnerországok képviselőiből álló Programozó Bizottság végzi, melynek célja a Duna Operatív Program megalkotása – amely pedig az egész nemzetközi együttműködés alapdokumentuma lesz majd az említett időszakban. A prioritásai között szerepelnek olyan témák, mint pl. a környezetvédelem, innováció, közlekedés.
A program véleményezésére szolgáló kérdőív elérhető.
Bővebb információk a programról angol nyelven is lehet olvasni.

szd, Felvidék.ma