47535

A tartalomból: Salamon Nándor (Szombathely) művészeti író, művészettörténész vendégszerkesztőként bemutatja a NYUGAT-PANNONON KORTÁRS MŰVÉSZETET és az alkotókat.
Az aktualitásokban olvashatunk Rudolf Krivoš és Miroslav Cipár kitűnő szlovák festőművészek kiállításairól, Pogány Gábor művészettörténész Kurucz D. István centenáriumára emlékezik, Kortárs Magyar Tűzzománcművészet címen kiállítás volt Révkomáromban, Ľuboslav Moza pozsonyi művészpedagógus pedig a kezdő fiatal alkotókat veszi pártfogásába, Bodnár Gyula publicista „Janiga József tája”i címen emlékezik festőnk halálának 10. évfordulójára, Szakolczay Lajos „Határon innen, határon túl” című írásában pedig azt fejtegeti, hogy „Érték-e a magyar művészet, ha külföldi ?”.
A lap teljes terjedelemben megtekinthető a Felvidéki média rovatunkban.
kt, Felvidék.ma