47518

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalap építkezési keretének kuratóriumi tagjai az idén 56 300 eurót osztottal szét az egyházmegyék közgyűlései által jóváhagyott és támogatásra továbbított tizenhét program pénzügyi hozzájárulásához. Az egyes projektekre meghatározott támogatási összeget a Zsinati Tanács a Rimaszombatban megtartott ülésén hagyta jóvá.
Az idén a legnagyobb összeget a jókai egyházközség kapta, mintegy 8 ezer eurót a templomuk állagának megóvására fordított kiadások fedezésére. A Közalapból hétezer eurós hozzájárulással teljesen megújul a negyediek templomának a tetőzete. Ugyancsak hétezer eurós pénzkeretet hagytak jóvá a nagysallói egyházközség számára a missziói központban végzett javítási munkálatokra, ablakok cseréréje és a terasz felújítására.
Az ógyallai-bagotai egyházközség a lelkészlak tetőzetét tervezi felújítani, erre 4700 eurós támogatást kapott, a rimaszécsiek pedig a nemrég vásárolt parókiát szeretnék rendbe tenni, amelyre 4500 eurós hozzájárulást hagyott jóvá a Zsinati Tanács. A kövecsesiek a templomuk külsejének a felújítására 3800 eurót, a körtvélyesiek pedig a parókia tetőzetére 3 ezer eurós támogatást kaptak, a zempléniek pedig 2400 eurót a templom padlójának a teljes felújítására.
A Közalap építkezési keretéből kevesebb mint kétezer eurót határoztak meg meg pelsőcieknek a templomuk három gótikus ablakának a restaurálásához, a szürnyegieknek a parókia kialakítására, a bánóciaknak a templomuk felújítására, a gercselyieknek a templom tetőszerkezetének a javítására. A miglésziek a templomukat tervezik felújítani, a görmörhorkaiak pedig a parókia tetőzetének a cseréjét szeretnék kivitelezni a közalapi támogatásból Alsóláncon a templom ablakait szeretnék kicserélni, Bélyben pedig a templom külső felújítására fordítanák a megállapított támogatási összeget, az eszkárosiak pedig a templomhajó külső felújításához kaptak hozzájárulást.
A Közalap építkezési keretének pénzcsomagját az egyházközségek befizetései, a Diakonische Werke és a Heks hozzájárulásai tették ki. A kilenc egyházmegyét képviselő kuratórium tagjai által javasolt összegeket a Zsinati Tanács jóváhagyása után a kérvényező egyházközségeknek már át is utalták.

Reformata, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”47461″}