47290

Az összetartozás fontosságát hangsúlyozták a szónokok a székelyföldi Sepsiszentgyörgyön csütörtökön zajló 7. magyar református világtalálkozó megnyitójának szónokai, amelyen felvidéki reformátusok is részt vettek.

Kálvin János egész alakos szobrát avatták fel csütörtök délután, július 10-én a sepsiszentgyörgyi Kálvin-téren, a 7. Református Magyar Világtalálkozó keretében. Bocskai Vince szovátai szobrászművész 240 cm magas alkotását az ötletgazda, Incze Sándor nyugalmazott esperes, a Székely Mikó Kollégium Alapítvány elnöke, valamint Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület (EREK) püspöke és Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere leplezte le, majd ünnepi beszédek hangzottak el.
Balog Zoltán lelkipásztor, a magyarországi emberi erőforrások minisztere azt hangsúlyozta, hogy az ilyen alkalmak erősítik az összetartozás tudatát és a közösséget.
“Azért jöttem, hogy kifejezzem a magyar kormánynak azt a szándékát, hogy mi arról az erőről, ami önökben van, nem szeretnénk lemondani. Ezt az erőt hozzá szeretnénk ragasztani minél szorosabban az egész Kárpát-medencei magyarság erejéhez” – jelentette ki a miniszter.
Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, az esemény házigazdája úgy vélte, a rendezvény által lebomlanak azok a falak, amelyeket az első világháború emelt a magyar reformátusok közé.
47290aA Kárpát-medencei reformátusság nevében Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke is szólt a közönséghez. „Május 24-én, Debrecenben, a református egységfesztiválon elhangzott: ‘miénk itt a tér, mert mi nőttünk itt fel’. Úgy gondolom, ez mindenképpen ide is tartozik, hiszen a Kárpát-medence számunkra az a tér, ahol a magyarság, a keresztyénség talaját megtalálva, nemzetté lett. Bármennyire próbálták belénk sulykolni azt, hogy mi nem tartozunk ide, Wass Albert kiáltása, az ‘Adjátok vissza a hegyeimet!’ más értelemben válik valósággá. Mert amikor egy nép megtalálja önmagát, tagjai egymás felé fordulnak, az óhaj óhatatlanul imperatívusszá válik. Mi most ezt az egységet ünnepeljük együtt: itt is itthon vagyunk, helyünk van, Isten népe vagyunk és az ő népe is akarunk maradni” – emelte ki Fazekas László.
Július 9-én és 10-én – a 7. Magyar Református Világtalálkozó – részeként az erdélyi Sepsiszentgyörgyön tartotta éves plenáris ülését a Generális Konvent, a Kárpát-medencei református egyházak közös képviseleti testülete is.
A Generális Konvent zárónyilatkozatát Tarr Zoltán, a Magyarországi Református Egyház zsinati tanácsosa ismertette, aki azt is elmondta, hogy a Kálvin emlékévek hivatalos, formális lezárásaképpen őszre megjelenik az Institutio új fordítása. A zárónyilatkozat kiáll a református egység, a Székely Mikó Kollégium ügye, valamint a kárpátaljai református testvérek mellett, valamint kiegészítésként bekerült a zárónyilatkozatba a Kárpát-medencei egyházi oktatás mellett való kiállás is. A dokumentumot egyhangúan fogadták el a Konvent tagjai.

reformatus.ro, reformatus.hu nyomán Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”45970″}