47023

A Református Teológiai Kar június 23-án tartotta meg az ünnepélyes diplomaosztó és doktoravató közgyűlését a komáromi református templomban.

A 2013/14-es akadémiai évben nyolcan a missziológia, diakónia és szociális munka alapképzésen, négyen az öt éves református teológia tanulmányi szakon szereztek diplomát. Kisdoktorin egy hallgató végzett, a teológiai tudományok doktora címet.
A diplomaosztó és doktoravató ünnepség istentisztelete a 105. Zsoltár és a 464. dicséret eléneklésével kezdődött, majd a 42 Zsoltár felolvasásával folytatódott. Igét hirdetett Görözdi Zsolt, a Kateketikai tanszék vezető tanára. Beszédében arról beszélt, hogy az ember sokszor elcsügged és tehetetlenségében Isten ellen lázad, de mégis hozzá imádkozik, hozzá emeli fel a tekintetét. Utalt arra, hogy a várakozás és a bizalom minden helyzetben fontos. „Nem Isten létezésében kételkedünk, hanem úgy érezzük, elhagyott bennünket. Lehetünk azonban akármilyen kétségbeejtő állapotban, akkor sem vagyunk egyedül. Boldogan hagyatkozhatunk rá” – mondta Görözdi Zsolt, majd a végzősöknek erős bizodalmat és olthatatlan vágyat kívánt a szolgálatukban.
Az igehirdetés után Lévai Attila, a Református Teológiai Kar dékánja előtt a három éves missziológia, diakónia, szociális munka és a négy éves teológiai szakon végett a baccalaureusi, valamint a magiszteri címre jogosult hallgatók esküt tettek, majd az oklevél átadása előtt a végzős hallgatókat bemutatta Tóth János rektornak.
Az idén nyolcan végezték el sikeresen a missziológia, diakónia, szociális munka szakot: Csécs lldikó Csicsóról, Czigle Ildikó Komáromból, Gulyás Hajnalka Nagykövesdről, Oláh János Nagyságpról, Rysavá Zlatica Madarról, Székely Karola Kiskövesdről, Števár Andrea Kisölvedről és Tuloki Anita Párkányból. A református teológiai szakon négyen szereztek diplomát. Lőrincz Gábor Apácaszakállasról, Barca András Budapestről és Rozsi János Nagyacsádról /Magyarország/ és Kui Szabolcs Aladár Varsolcról /Románia/.
A végzős hallgatók avatása és az oklevelek átadása után került sor a doktorok avatására. A Selye János Egyetem Református Teológiai Karán már nyolcadik éve folyik doktoranduszok képzése. A 2013/14-es akadémiai évben „teológia doktori” címet szerzett Öllős Erzsébet, aki „A Római levél szerepe (különös tekintettel a 9-11 fejezetekre) a zsidó-keresztyén párbeszédben” címmel védte meg kisdoktori, rigorózus munkáját.
Az idén ketten kapták meg a teológiai tudományok doktora címet: Buza Zsolt rozsnyói lelkipásztor „A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház történetét írta meg 1945-től 1989-ig”, Szénási Szilárd martosi lelkipásztor doktori értekezésében pedig Sigmund Freud és a vallástudomány kapcsolatát boncolgatta. A végzetteket Lévai Attila dékán és Tóth János rektor avatta doktorrá.
Az ünnepi közgyűlésen kiosztották a legnagyobb ranggal bíró rektori díjat is, amelyet a legjobb tanulmányi átlagért a teológiai szakon végzett Lőrincz Gábor kapott meg. A legjobb záródolgozat díjában pedig Nagy Richárd részesült
Az ünnepségen beszédet mondott Tóth János rektor és Lévay Attila dékán. A végzős hallgatók nevében Lőrincz Gábor, a doktori címet szerzettek közül pedig Szénási Szilárd köszönte meg a tanárok munkáját.
Az istentisztelet végén a megjelentek a nemzeti imádságot és a 225. dicséretet énekelték el. A diplomaosztó és doktoravató ünnepség a Kálvin János Teológiai Akadémia egykori épülete előtt folytatódott, ahol ünnepi beszédet mondott Tanító Péter csallóközaranyosi lelkipásztor, előadótanár. A diplomaosztó és doktoravató ünnepség az egykori teológusoknak otthont adó épület homlokzatának a megkoszorúzásával zárult.

Reformata, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”44722,43958,40210,30478″}