47110

Május végén európai parlamenti választásokat tartottak az Európai Unió minden tagállamában. A választások eredményeként Szlovákiát 13 képviselő reprezentálja majd Brüsszelben, köztük két felvidéki neves politikus Csáky Pál (MKP) és Nagy József (Híd-Most) tölt be képviselői tisztséget az Unió központjában. A megdöbbentően alacsony választási részvétel, az előretörő jobboldali populizmus és számtalan megoldatlan gazdasági kérdés ellenére bizakodva várhatjuk EP- képviselőink értünk tett lépéseit.
A felvidéki magyar képviselők hivatalosan július 1-én kezdik mandátumuk kitöltését saját szakmai stábjuk segítségével. A napokban nyilvánosságra került Csáky Pál és részben Nagy József csapatának névsora. A delegációkat áttekintve bátran feltehetjük a kérdést: két párt egy cél érdekében? A választ egyetlen szóban nem lehet megadni. A felvidéki magyarság teljes és széleskörű érdekképviseletet kíván, politikai kompromisszumokat a célok elérése érdekében. A kétpólusú politikai kompromisszumok kötését mind Nagy József, mind pedig Csáky Pál prognosztizálta korábbi nyilatkozatában. A két párt együttműködése ideológiai alapon garantált – Csáky és Nagy is a legnépesebb parlamenti pártcsoportosulás az Európai Néppárt tagja lesz –, a gyakorlatban kisebb egyeztetésekre lesz szükség a siker érdekében.
A most induló EP ciklus eltér az előző ciklustól, hiszen a korábban ezen tisztségeket betöltő felvidéki magyar politikusok Bauer Edit és Mészáros Alajos tapasztalt, karizmatikus politikai egyéniségekként kellőképpen végezték feladataikat. Bauer Edit képviselő asszony az Európai Unió egyik legaktívabb politikusa volt mandátumának kitöltése idején, így munkája példa értékű lehet a frissen megválasztott képviselők számára. Csáky és Nagy sem ismeretlen szlovákiai politikai körökben, előbbi rutinos, széles látókörű politikus, míg utóbbi ambiciózus egyéniség, aki az elmúlt négy évben történő politikai előrelépésével biztosítja helyét Brüsszelben. A politikai elvárások persze mindkét képviselővel szemben azonosak, s egyenlő politikai mércével mérendőek.
A közös célok és a személyi elvárások tisztázása után harmadik jeles kérdés a két párt hazai helytállása, ugyanis mind az MKP, mind a Híd egyik erős embere került az Európai Parlamentbe. A felvidéki politika mérlege a támogatottságot, tradíciót tekintve az MKP javára billen, amelyet a választások is igazoltak. A Híd képviselője Simon Zsolt második lett a választásokon, míg Csáky Pál megnyerte a választásokat az MKP listavezetőjeként, ezzel a köztük lévő személyi ellentét, feszültség nem akadályozza majd a képviselő urak munkáját. Csáky Pál korábban jelezte, hogy a felvidéki ügyek kapcsán szívesen dolgozik együtt Nagy Józseffel. Mindebből következik, hogy a hazai politikai viszonyok közepette a két párt kapcsolatának feszélyezettségét meg kell szüntetni annak érdekében, hogy az EP-képviselőink munkája zavartalan legyen az elkövetkező években.
A rövid eszmefuttatásunk tehát három pilléren állt, ehhez három alapvető politikai tényezőt tudunk kapcsolni, amely a felvidéki politikát is meghatározza: kooperáció, időszerűség és reprezentativitás. Július elseje után a fent említett politikai tényezők ismeretében joggal várhatjuk EP-képviselőinktől, hogy munkájukkal realizálják a kitűzött célokat, így amikor 2019-ben visszatekintünk, újra választunk, akkor eredményes időszakként emlékezzünk erre az öt bő esztendőre. A politikai köztudatban pedig ne csupán két politikus neve éljen, hanem a szlovákiai magyar közösség egészének sikere, a közösségek Európájának sikere.

Szakács Roland, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”46965,46940,46292″}