47082

A Katedra Társaság és a Katedra folyóirat munkatársai rendhagyó Katedra-ülést szerveztek Dunaszerdahelyen, a társaság és a kiadó székházában július 2-án.
A tanácskozáson az említett tagok és munkatársak mellett középiskolák, egyetemek, a módszertani központ képviselői is részt vettek. Ez a fórum abból a kezdeményezésből indult, hogy napjainkban egyre inkább a szakmai érdeklődés középpontjába kerülnek módszertani, illetve módszertani-pszichológiai problematikák is.
A Katedra folyóirat szerkesztő-bizottsági ülése után a Lilium Aurum konferenciatermében került sor négy előadásra.
Hodossy Gyula megnyitója után Hrbácsek Noszek Magdaléna tézisei hangzottak el. Előadásában kiemelte az értő olvasás fontosabb elemeit, majd a felmérések tükrében vizsgálta a szövegértés problematikáját.
Pintes Gábor a Pisa-felmérés eredményeit elemezte, majd konfrontálta azokat a hazai valósággal.
Vízkeleti László előadásában az olvasást és a szövegértést egy finnországi felmérés tükrében mutatta be. Az olvasás „válsága” mellett az iskolai szövegértés tanításának főbb problémáit is felvázolta.
Kralina Hoboth Katalin a tankönyvszövegek megértését befolyásoló tényezőkkel foglalkozott. Kiemelte a kétnyelvű környezet miatt kialakult tankönyvi problémákat, pontosabban a szlovákból való fordításokat, azok pontatlanságát. Az elhangzott előadások írásos változatai megjelentek a Katedra folyóirat áprilisi számában.
A jelenlévők mindannyian igazolták azt a tényt, hogy az effajta szakmai tanácskozásoknak helyet kell adni. Éppen ezért a jövőben a Katedra Társaság és a Katedra folyóirat munkatársai rendszeresen Katedra-üléseket fognak szervezni, ahol mindig valamilyen aktuális nevelési, módszertani, pszichológiai vagy épp más fontos kérdéskört fognak körüljárni.

Vízkeleti László, Felvidék.ma
47082a47082a 147082a 247082a 3