48051x

A Magyar Királyi Szent László lovagrend augusztus 19-én közleményt adott ki Ján Orosch nagyszombati érsek úrnak 2014. augusztus 20-án a budapesti Szent István Bazilika előtt elhangzott ( !!! ) szentbeszédéről. Alább ezt közöljük:

A mérvadó forrásul szolgáló Új Ember – Magyarország katolikus hetilapja – 2014. augusztus 24-i számának első oldalán részleteket közölt Ján Orosch nagyszombati szlovák érsek úrnak – akit mellesleg udvariatlanul Orosch Jánosra magyarosított a cikk ismeretlen szerzője – a budapesti Szent István Bazilikánál 2014. augusztus 20-án elhangzott (!) ünnepi szentbeszédéből. Lásd alant.
Amikor e Körlevelet kiadmányozzuk a naptár még csak augusztus 19. napját mutatja, de már elhangzott (!) a szentbeszéd aug. 20-án az érsek szájából a tudósítás szerint. Ez az előrelátás csodaként vonul majd be a magyar újságírás fényes lapjaira, olyan kordokumentumként, amely jelzi azt is, hogy Szent István államalapításáról, a kereszténység felvételéről és a Kárpát-medencében való meghonosításáról szó se essék, mert az sértené az ősi szlovák “birodalom” hatalmas múltját és érdemeit. Arról sem, hogy a Kárpátok ölelte ősi földön csak mi, magyarok voltunk képesek egy stabil, ország-megtartó otthont biztosítani a hónunk alá behúzódott olyan kis létszámú népcsoportoknak is, mint amilyenek a szlováknak mondott tótok voltak. Itt jegyezzük meg, hogy a „ tót” szó a magyar és a szlovák nyelvtudomány szerint is a nem magyar fajtájú, vagyis idegen népelemeket (németet, szlovákot, rácot stb.) jelentette egykor a Magyar Királyságban. E vitathatatlan történelmi tényt a magyar nemzet ezeréves ősi fellegvára Pannonhalma egyik Tóthegy utcája ősidők óta még ma is történelmi hitelességgel őrzi.
48051E hiányos szentbeszéd magyarországi megírójának a személye és hatalmi célja nyitott könyvvé vált Rendünk minden Lovagja előtt, amelyet e cikk csak tovább cizellált , valahogy így: Csattogjon hát az „ostor” ne legyen “öröme” még ezen a hatalmas zivatarokkal bizonyára megtépázott nagy ünnepünkön egyetlen hívő magyar embernek sem. Hiszen minden rossznak itt van az ősi és a mai gyökere ebben a pogány magyar népben. A világ összes és átkos trendjét a magyar nép nyakába lehet varrni.
Ennél nincs jobb alkalom, mint augusztus 20-a, a magyar államalapítás ünnepe! Tökéletes a Janus-arcúsága annak, aki e szentbeszédet Ján Orosch érsek úrnak a kezébe nyomta és annak előzetes publikálásáról e jobb sorsra érdemes lap révén még gondoskodott is. Hihetetlen, hogy ez Szent István és az Árpádok ősi országában 2014-ben megtörténhetett.
Bár tökéletesnek látszik e “munka” az átlag emberek előtt, miként az a pápaválasztás idején is az volt. Ám most a nagy igyekezet és egó miatt – még az átlag ember szemével nézve is – becsúszott egy nagy hiba e szentbeszédbe. Hiányzik ugyanis e szentbeszédből a nagy eseményhez illő legaktuálisabb ( ! ) üzenet, nevezetesen az Isteni tízparancsolat 7. parancsolata, amelyet védőszentünk Szent László Lovagkirály súlyos büntetés terhe mellett betartani rendelt minden keresztény ember, így az idegenek számára is. Erről az aktuális parancsolatról még a vendég érsek iránti tapintatból sem mondhatunk le, mert e parancsolat időszerűsége és igazsága mindent megelőz!
E nemes céltól vezérelve a beszédíró mulasztását is pótolva figyelmességünk és lovagiasságunk jeleként készségesen kiegészítjük az érseki szentbeszédet a már említett 7. parancsolattal, amely így szólt az Úr által minden keresztény és civilizált emberhez a világon, hogy NE LOPJ !
Az állam és egyház alapító szent királyunk ünnepének előestéjén rendi jelmondatunkkal köszöntjük a T. Olvasót: Kereszt a hűségünk – Kard a becsületünk. Latinul: Crux est fidelitas nostra – Gladius est integritás nostra.

Kiadmányozta a fentiek hiteléül: Dr. Nagy László, rendi kormányzó
Mellékelve az Új Ember augusztus 24.i száma.

Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”47460″}