48202

Tizenöt évvel ezelőtt, 1999. augusztus 27-én a csallóközi Sárréten a magyar és a szlovák miniszterelnök kétoldalú kormánymegállapodást kötött a Mária Valéri híd felújítása érdekében.
Párkány és Esztergom lakosságának, s egyben a két ország népeinek több mint fél évszázadot kellett várniuk arra, hogy újra híd kösse össze a két egymástól elválaszthatatlan várost. Mint ismeretes a hidat a visszahúzódó német hadsereg robbantotta fel 1944. december 26-án. A megsemmisülés következtében egy-egy pillér marad meg mementóként az impozáns építményből. A helyiek és környékbeliek ez nevezték el Csonkahídnak.
Felújítás, pontosabban újraépítés ötlete a hatvanas évek derekán került előtérbe. Ennek érdekében 1964-ben szlovák-magyar vegyes munkabizottság alakult, ám érdemleges pozitív határozat nem született a tevékenységük alatt. A két város lakói kezdeményezésére a nyolcvanas években újabb helyi bizottság alakult. Közel tízéves tevékenységüknek köszönhetően a Phare program keretén belül sikerült az Európai Unió anyagi támogatását elérniük.
Ezt követően került sor a sárréti magyar-szlovák ülésre, ahol az akkori szlovák miniszterelnök Mikuláš Dzurinda és a magyar kollégája, Orbán Viktor megállapodást kötött a híd újraépítése érdekében. Az államközi megállapodás aláírását követően még augusztus végén a szlovák parlament megtárgyalta, a kormány pedig elfogadta felújítás tényét. Jozef Macejko szlovák közlekedési miniszter, illetve Katona Kálmán magyar tárca vezetője 2000. október 6-án, Budapesten aláírták a híd megépítésével megbízott szlovák-magyar konzorciummal a szerződést. A konzorcium tagja magyar részről a Ganz és Közgép, a szlovák fél pedig a kassai építkezési állami vállalat volt.
A teljes rekonstrukció összege elérte a 11,7 millió eurót. Ebből a Phare program által az Európai Unió 10 millióval támogatta a kezdeményezést, a fennmaradó összeget a két állam költségvetéséből biztosították. A megállapodás értelmében az acélkonstrukciót a magyar vállat gyártotta le, ennek elkészítése felemésztette a teljes költségek mintegy hetven százalékát. A Duna medrének kitisztítása, a pillérek megépítése, illetve a meglévők felújítása, valamint a bekötő utak rekonstrukcióját a szlovák fél végezte el.
A felújított Mária Valéria hidat ünnepélyes keretek között 2001. október. 11-én át Orbán Viktor és Mikuláš Dzurinda kormányfők. Az ünnepségen jelen volt Günter Verheugen az Európai Bizottság EU bővítéséért felelős biztosa is. Az átadott híd a személy és a 3.,5 tonna alatti autóforgalmat szolgálja. A felújított híd hossza eléri az 510 métert. A kétoldalt mementóként megmarad ívet felújították, a középső harmat pedig újraépítették. Az egyes pillérek közti ívek magassága 9,5 méter.
A két települést már a 16. század óta híd kötötte össze. Az első időszakban csupán pontom híd szolgálta a zökkenőmentes átjárást a Duna felett. A jelenlegi hidat 1893-ban Feketeházy János tervezte meg. A munkálatokkal a Cathry Szaléz hídépítő céget bízták meg. 1895. szeptember 28-án adták át a forgalomnak. Az ünnepségen Vaszary Kolos Ferenc herceg-prímás szentelte fel a létesítményt. Az átadás napján vám nélkül használhatták az átkelők. Amúgy 1918 végéig vámot kellett fizetni a híd használatáért. A felépült Mária Valéria híd hossza 496 méter, a középső pillérek közti fesztáv 118 méter volt. A mederhíd 5 db sarló alakú kéttámaszú rácsos hídból áll. Ehhez kapcsolódik egy rakparti kéttámaszú öszvérhíd.
A híd törtélelmében nem a decemberi német robbantás volt az első megsemmisítés. A cseh légionáriusok 1919. július. 22-én felrobbantották a párkányi oldalon lévő nyílást. Ezt követően ideiglenesen gyaloghíddal pótolták a felrobbantott szakaszt. Gazdasági szempontoktól vezérelve 1922-ben elkezdték a hídszerkezet helyreállítását. A munkálatokat a Českomoravska Koiben, a Škoda Művek, valamint az Artur Komlós cég végezte el. A forgalom 1927. május elsején indult újra.
Az újjáépült híd jelentős hatással bírt a két város és a környékének életére. 2001 előtt kompjárattal kötötték össze Párkányt és Esztergomot. Az átadást követő egy évben mintegy 2,5 millió személy, és közel félmillió autó vette igénybe a létesítményt.

Pástor Péter, Felvidék.ma
Fotó: Bacsa Áron 
{iarelatednews articleid=”42832,38010″}