47974

Dr. Varga Tibor alkotmánytörténész eleget tett a Csemadok tornai alapszervezete meghívásának és augusztus 13-án a községbe utazott, hogy megismertesse a helyi Információs Központ termét betöltő érdeklődőket a Szent Korona tannal.
A program Krompasky „Tünde” Marianna által elszavalt Tűz Tamás Szent István király című költeményével kezdődött. Komjáti Attila, a helyi Csemadok elnöke üdvözölte a magyarországi Solymárról érkezett elismert előadót.. Dr. Varga Tibor elmondta, nem szívleli a sablonos dolgokat, ezért sosem hord öltönyt. Hiszen az ember értelmisége nem abban nyilvánul meg, miben jár felöltözve, hanem a tetteiben, véli az előadó.
Az előadása során kiemelt néhány pontot a Turul nemzetségből származó II. András király által kiadott Aranybullából, mely a magyar történeti alkotmány egyik legfontosabb dekrétuma. Ha a modern államok példát merítenének az egykori Magyar Királyság törvényeiből, bizonyára rend honolna mindenütt, hangsúlyozta az előadó. Majd hozzátette, annak idején nagyon helyesen úgy tartották, nem a királynak van országa, hanem az országnak királya. A felségjog a Szent Koronáé volt.
Elmagyarázta, hogy a korona szó nem csak a fejdísz ékítményt foglalja magában, de egyben határt és közösséget is jelent. E fogalmak szorosan összefüggnek egymással, az Aranybulla szinte minden pontjában megnyilvánul ez. Szerinte ezért, a csodás országunkat szétdaraboló gaztevők Trianonnal maga Isten és a Szűzanya ellen vétettek. Jelentőségteljesen feltette a Római levél 8:31-ből a már jól ismert kérdést: „Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?”
Végig erősen érezhető volt erős keresztény hite és az, hogy mennyire elítéli az emberi hitványságot. Kifejezte ellenszenvét a kapzsi politikusokkal szemben. Kritizálta a médiákat, melyek sajnos napjainkban gyakran tesznek sztárrá olyan egyéneket, akik az életben nem mutattak fel semmit, rossz példát mutatván ezzel az ifjúságnak. Felszólította a jelenlévőket, hogy gondolkozzanak, és ne essenek rabul a jelszavaknak, melyekkel nap, mint nap manipulálnak bennünket, mert csak akkor találhatjuk meg a helyes utat. Ahhoz, hogy visszaálljon az isteni rend, konok magyaroknak kell lennünk.
A magas színvonalú előadását, amit mindenki lelkes érdeklődéssel hallgatott végig, Tamási Áron idézetével fejezte be: „Aki embernek hitvány, az magyarnak alkalmatlan”. A helyszínen megvásárolható volt Varga Tibor az Apostoli korona – Értekezés a Szent Koronáról című könyve, amit a szerző igény szerint dedikált.

Surovec Róbert, Felvidék.ma
Dr. Varga Tibor dedikálja az Apostoli korona című könyvétDr.Varga Tibor a történeti alkotmányról beszélKomjáti Attila bemutatja az előadótKrompasky Tünde szavalás közben

{iarelatednews articleid=”42746,42457″}