48863

Nemcsak a szűkebb értelemben vett szakma, a levéltárosok és történészek, hanem a pátriájuk múltja iránt érdeklődők figyelmét is felkeltette az a szakszimpózium, amelyet az SZK Belügyminisztériuma és a Nyitrai Állami Levéltár Komáromi Fióklevéltára rendezett szeptember 25-én a Duna Menti Múzeum dísztermében. Rangos hazai és magyarországi előadók vetítettképes előadásaikban elevenítették fel a múlt történéseit, ritka régi térképek és metszetek bemutatásával szemléltették, milyen volt a Duna és Vág mente arculata évszázadokkal ezelőtt.

Csütörtöky József, PhD., a Duna Menti Múzeum igazgatója, a téma szakavatott kutatója arról, a múzeum gyűjteményében őrzött éggömbről tartott előadást, amelyhez fogható Szlovákiában több nem található. A 34 centiméter átmérőjű és a déli félteke csillagképeit is ábrázoló éggömb, amint az a kutatás során kiderült, Wilem Jansoon Blaeu-nek (1571-1638), a neves holland térképésznek, atlaszkészítőnek és -kiadónak, Tycho de Brahe csillagász barátjának és követőjének a műhelyéből került ki, és 1603-ból származik. Azt már csak magyar vonatkozású érdekességként teszem hozzá, hogy Blaeu amszterdami nyomdájában töltötte tanulóéveit Misztótfalusi Kis Miklós is.
A pozsonyi erődítmények ábrázolása korabeli metszeteken címmel tartott ugyancsak érdekes előadást Doc. PhDr. Vladimír Segeš, a hadtörténeti intézet munkatársa, aki előadásában a felsorakoztatott metszetek számos különlegességére hívta fel a figyelmet. A hallgatóság nagy érdeklődésével találkozott Mgr. Ludovít Gráfel előadása, amelyben időrendben szemléltette a komáromi várnak, illetve Közép-Európa legnagyobb erődrendszerének a fejlődését a 16. századtól a 19. század végéig. Ugyancsak az egykor háromnyelvű Pozsony, a néhai koronázó város ábrázolásait mutatta be 16. és 19. századi térképeken egy műemlékkutató és történész szemszögéből PhDr. Viera Obuchová, CSc., a Pozsonyi Városi Műemlékvédő Intézet munkatársa. A komáromi kúriák 1821-ben készült helyszínrajzának forrásértékét taglalta előadásában Mgr. Lukáš Paluga, a Nyitrai Állami Levéltár Komáromi Fióklevéltárának a munkatársa. Időben és térben közelebbi témát vett bonckés alá Mgr. Marián Babirát a Pozsonyi Állami Levéltárból, aki a gazdag gyűjteményükben található vasúti térképeket mutatta be. A Vág korai szabályozásának egyik érdekes, korai kísérlete volt a folyó vizének duzzasztása “Nagy Bittsé”-nél 1580-81-ben, amelyről Mgr. Miroslav Martinický levéltáros tartott előadást. A Szkalka-birtok határának a feltérképezésébe avatta be előadásában a hallgatóságot Mgr. Janka Hričovská a Szlovák Nemzeti Levéltárból. A szakszimpózium kilencedik s egyben utolsó előadásaként Erdélyi Szabolcs, a Komárom-Esztergom Megyei Levéltár munkatársának az előadása hangzott el, amelyben bemutatta és kommentálta Dunaalmás úrbérrendezési térképeit.
Mind a zárszóból, mind pedig a szimpóziumon jelenlévők egybehangzó véleményéből egyértelműen kiderült, hogy hasonló tematikus szakmai összejövetelek iránt bizonyára a jövőben is nagy érdeklődés nyilvánul meg.

(A képek kattintással nagyíthatók!)
48863a48863b48863c48863d48863e48863f

Németh István, Felvidék.ma
Fotók: A szerző felvételei
{iarelatednews articleid=”48769,47492,47073,46414″}