48425

Felavatták és felszentelték a Mátyusföldi Nagycsaládosok Egyesülete (MÁNCSE) kezdeményezésére kialakított Esterházy János-emlékhelyet szeptember 6-án Pereden. Az ünnepségen jelen volt a felvidéki mártír-politikus testvérének unokája, Alzbeta Lastowiecka is, aki úgy fogalmazott: mély szomorúsággal tölti el, hogy Esterházyt még nem rehabilitálták, ám – mint mondta – ezt a szomorúságot az életnek olyan pillanatai, mint ez a mai peredi, képesek oldani.

„Kérünk Istenünk, hogy akik ezt az emlékszobrot és emlékkeresztet Gróf Esterházy János tiszteletére emelték, a mártír-politikus példájából merítsenek erőt, s legyenek ők is példaképei a következő nemzedékek számára” – ezekkel a szavakkal szentelte fel Elek László katolikus esperes Smidt Róbert szőgyéni fafaragó szoboregyüttesét Pereden, melyet a mártírhalált halt felvidéki politikus, Esterházy János tiszteletére a Mátyusföldi Nagycsaládosok Egyesülete állíttatott. Az emlékhelyen Esterházy-emlékszobrát és emlékkeresztjét tizenhárom kopjafa öleli át, emléket állítva ezzel a magyar történelem legnagyobb mártírjainak.
A szoboregyüttest Pásztor Csaba, a MÁNCSE elnöke, Molnár Imre történész, Esterházy-kutató, Elek László esperes és Esterházy János testvérének, Esterházy Máriának lengyel származású unokája, Alzbeta Lastowiecka leplezte le.
Molnár Imre, az avatóünnepség szónoka beszédében kiemelte: a peredi emlékmű nemcsak egy szobor, hanem a felvidéki magyarság újabb Esterházy-emlék- és zarándokhelye.
A történész rámutatott: többször volt alkalma, hogy a könnyebb utat válassza, Esterházy mégsem ezt, hanem a gyötrelmes politikai küzdelmet választotta, és Szlovákiában maradt a maréknyi magyarságnak lelki buzdítójaként és támogatójaként. „Ő is tudta, hogy maradni nehezebb, mint elmenekülni, tudta, hogy kitartani nehezebb, mint feladni. És tudta azt is: élni nehezebb, mint meghalni, példája azt mutatja, hogy csak a maradásból, kitartásból, a nehezebb út vállalásából fakad a jövő” – fogalmazott a szónok.
Kijelentette: Esterházy nemcsak sorsával békélt meg, de nem adta fel abbéli reményét sem, hogy megbékélést hirdessen a velünk együtt élő szlovák nemzet felé, végsőkig hitt a „magyar és a szlovák nép egymást egyenrangú félként elfogadó, kölcsönösen megértő egymásra találásában.”
Molnár Imre hangsúlyozta: Esterházy János életének legfontosabb döntéseit akkor hozta meg, amikor a felvidéki magyarság sorsa látszólag megpecsételődni látszott. Ám a maroknyi magyarság érdekében – vélekedett a történész – mégsem a “pusztító törvényhozók” mondták ki az utolsó szót, hanem a „a teremtő Isten, aki a 2. világháború utáni felvidéki magyar sorstragédia legmélyebb bugyraiban sem hagyta el népét, hanem lehajolva hozzánk Esterházy János személyében részt vállalt szenvedéseinkben és a megmaradás útjára vezetett el minket.”
Az emlékhely avatásán és felszentelésén felszólalt Esterházy János testvérének, Esterházy Máriának unokája is, akinek szavait Molnár Imre tolmácsolta. Alzbeta Lastowiecka úgy fogalmazott: Esterházy neveltetésének legfontosabb pillére az emberszeretet, és az Isten-szolgálat volt, erre az alapra építette később politikusi tevékenységét is. „Látszólag legyőzték és elpusztították őt, de azok, akik az akkori eszméknek szolgáltak, az eszméikkel együtt eltüntettek a süllyesztőbe, míg az ő élete egyre világosabban áll és fénylik előttünk” – mondta.
Hozzátette: „Évek óta harcol a családunk Esterházy János rehabilitálásáért, de valahogy mindig falakba ütközünk, s úgy érezzük, hogy ezek a falak addig nem dőlnek le, míg a szlovák politika nem képes szembenézni saját múltjával. Az, hogy rehabilitálása eddig még nem történt meg, mély szomorúsággal tölt el minket, de ezt a szomorúságot az életnek ilyen pillanatai oldják, mint ez a mai peredi rendezvény, amelynek megszervezését és az erre szóló meghívást az egész családom nevében szívből köszönöm”- fogalmazott.
A szoboregyüttes leleplezését megelőzően Elek László esperes szentmisét mutatott be Esterházy Jánosért a peredi római katolikus templomban, majd az ünnepség után Molnár Imre könyvbemutatójára került sor Deákiban.

(A képek kattintással nagyíthatók!)
48425a48425b48425c48425d

lm, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”47576,47222,47200,46866,46529″}