48413

Krivánszky Miklós belgiumi lobbista ez év áprilisában felkereste az Európai Szabad Szövetséget (EFA), és tájékoztatást adott Žák-Malina Hedvig kálváriájáról és annak kanyargósan abszurd fejleményeiről, mivel április 2-án a főügyész hamis tanúzással és hamis esküvel vádolta meg. Ennek köszönhetően az EFA három Európa-parlamenti képviselője, Iñaki Irazabalbeitia Fernández spanyolországi baszk, François Alfonsi (azóta az EFA elnöke) korzikai és Tatjana Ždanoka/Zsdanok lettországi orosz képviselő levelet írt a szlovák miniszterelnöknek, ebben kifejezték aggodalmukat a Žák-Malina Hedvig elleni eljárással kapcsolatban. Bart Staes zöldpárti Európa-parlamenti képviselő is levelet írt a szlovák kormányfőnek. Később még többen hasonló értelmű levelet küldtek Robert Ficónak.
Leveleikben követelik, “hogy a nyomozásért felelős hatóságok, a legfőbb ügyész és az illetékes bíróságok vegyék figyelembe az összes rendelkezésre álló bizonyítékot objektív és pártatlan módon.” Aggodalmukat fejezik ki, hogy a vizsgálat során sok szabálytalanság történt, amely arra enged következtetni, mindez politikai nyomásra történhetett. Majd abbéli meggyőződésüknek adnak hangot, “hogy Szlovákia tiszteletben tartja az emberi jogokat és az igazságszolgáltatás függetlenségét, és hogy a kormány bizonyosan garantálja azt, hogy Žák-Malina Hedvig méltányos bánásmódban részesül, tekintettel arra, hogy az ellene felhozott vádak alaptalanok.” Ezért kérik, hogy ejtsék a vádakat, és szüntessék meg az ellene folyó büntető eljárásokat.
A leveleket április közepén küldték meg a szlovák kormányfőnek. Ki tudja miért, Szlovákia főállamügyésze, Jaroslav Čižnár augusztus 4-én – tehát majd négy hónap után – válaszolt a levelekre a miniszterelnök  helyett, aki hallgatásba burkolózott, mint az istenek az Olimposzon.
Birtokunkba jutott az Iñaki Irazabalbeitia Fernández képviselőnek küldött válasz. A levelek francia, illetve angol nyelven íródtak. A főállamügyész – a diplomáciai szokásoktól eltérően – szlovákul válaszolt. Viszont még annyi fáradságot sem vett, hogy utánanézzen, az 1957-es születésű spanyolországi baszk képviselő nem nő, hanem férfi. Ugyanis kioktató levelében képviselő-asszonynak szólítja!
A főállamügyész lehengerlő levelében közli, hogy a Hedvig elleni vizsgálat a hamis tanúzás és hamis eskü vétsége tárgyában befejeződött. Az ügyész függetlenül, a törvényes előírásoknak megfelelően járt el, és eljárását a törvény által meghatározott módon támasztotta alá bizonyítékokkal. Az ügyész kötelessége pártatlanul eljárni és kizárt, hogy egyéni vagy csoportérdekeknek, netán mediális vagy nyilvános nyomásnak engedjen. Szlovákia Főügyészsége nem adhat közelebbi információkat erről az ügyről, mert a döntés a független bíróság kezében van. A levél írója egy 1999-es nemzetközi nyilatkozatra is hivatkozik, mely szerint az ügyész joga, hogy meg nem engedett beavatkozások befolyásától mentesen járjon el. Mivel a levélíró nem részese az eljárásnak, így nem jogosult, hogy befolyást gyakoroljon rá, és javaslatokkal, megjegyzésekkel éljen. A fent említett okoknál fogva nem fogják figyelembe venni javaslataikat, mivel a levél tartalma beavatkozást jelent az ügyészi hatáskörbe.
Mindenki tudja, aki egy kicsit is elmélyedt ebben a hosszú évek óta húzódó eljárásba, hogy itt politikai indíttatású vesszőfutásnak tesznek ki egy fiatalasszonyt csak azért, hogy a jelenlegi szlovák politikai vezetés beteges elképzelése érvényesüljön. Nincs méltányosság és emberiesség, szakmai becsület és pártatlanság. A magyar kisebbséget meg kell alázni, móresre kell tanítani és így az asszimiláció felé terelni!
Az Európa-parlamenti képviselők levele mégsem fölösleges. Éreztetni kell a jelenlegi elbizakodott politikai garnitúrával, vannak, akik odafigyelnek az emberi jogok megsértésére, Žák-Malina Hedvig a rákényszerített harcban nincs egyedül! Létezik még szolidaritás az üldözöttekkel. Persze az is elég nagy hátrány, hogy az igazság az ő oldalán áll. A mindenkori hatalom képviselői ezt nem szeretik!

Balassa Zoltán, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”47467,47367,45641,45619,45595,45566,45549″}