48847

Veress Sándor zeneszerző idézetét: „Az anyanyelvét csak az felejti el, aki soha nem tudta rendesen!” Vass Dániel Pünkösd hava című riportkötetéből vettem. A Svájcban élő szerző könyve életinterjú a híres újságíróval, az idén 90 éves Vadnay Zsuzsával.
A Budapesten született Vadnay Zsuzsát a nagyvilágban sokan elismerik, Magyarországon azonban vajmi keveset tudnak róla, mert sohasem dörgölőzött senkihez, és politikai menekültként is azt gondolta, az értékének megfelelően értékeljek a műveit. Hangját viszont nagyon sokan ismerték idehaza is, a Szabad Európa Rádió „magyar hangjának” bejelentkezése sokak fülében még ma is ott cseng: „Itt Vadnay Zsuzsa beszél Svájcból…”
Az interjúkötet megismertet bennünket a római, majd a svájci magyar emigráció életével, sok érdekes információra tehet szert az olvasó Vadnay Zsuzsa elbeszéléséből, aki egy helyütt így vall: „Mivel azt gondoltuk, hogy életünk végéig emigránsok leszünk, és az oroszok sosem mennek el Magyarországról, akkor magyarnak lenni büszkeség és felelősség volt”.
Vadnay Zsuzsa tartalmas élete során sokat tett a magyar ügyért, Magyarországért, amit az anyaországban alig vettek észre. Szellemi hagyatéka szerencsére nem fog elveszni, Vass Dánielnek köszönhetően a könyvei, fényképei, kéziratai már ott vannak a lakiteleki Népfőiskola Emlékszobájában.
Bevallom, nem tudtam letenni a könyvet, mert olyan szép szavakkal, magvas gondolatokkal és annyi ismert emberről, emigráns magyarról meg európai hírességről beszél élményeit megosztva az olvasóval a riportalany. Közben Dani is vall magáról, aki a maga egyéniségével részese ennek a színes emberi kavalkádnak. Hiszen Vass Lajos karnagy-zeneszerző és dr. Kaposi Edit tánctörténész fiaként látta meg a napvilágot Budapesten, Svájcban 1974-től él. Fiatal korától ismerem, mint kiváló zenészt-klarinétost, később fotográfust, akinek kiváló képeit több magyarországi és felvidéki városban is kiállították, s be kell vallanom, íróként sem igénytelenebb. Szíves figyelmükbe ajánlom ezt a könyvet, amely az idén jelent meg a lakiteleki Antológia Kiadó gondozásában.

dg, Felvidék.ma